Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Han får en krevende jobb. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Den nye lederen for Equinor får en tilsynelatende umulig oppgave. I tillegg til å gjøre en viktig jobb for norsk økonomi, skal han delta i et spill som går ut på å sabotere sin egen virksomhet.

Nylig ble Equinor-sjef Eldar Sætre erstattet med Anders Opedal , som ble rekruttert internt i selskapet. Ansettelse av toppleder i nettopp Equinor er en viktig hendelse både for oljebransjen, for norsk næringsliv og for norsk økonomi totalt sett. Opedal fremstår som en dyktig person som har «gått gradene» i bransjen.

Denne begivenheten blir også en anledning for at den såkalte klimabevegelsen og dens haleheng av partier og interessegrupper kommer på banen med sine «krav». Man kan få inntrykk av at hele jordas fremtid avhenger av hva som skjer og ikke skjer med Equinor.

For selskapet selv har dette etter hvert blitt en tung bør å bære. De befinner seg konstant i en nokså ubehagelig spagat.

På den ene siden skal de gjøre det de faktisk er til for, nemlig å utvinne olje og gass og gi et viktig bidrag til norsk økonomi. Store deler av den norske velferdsstaten er i realiteten bygget på resultatene av olje- og gassvirksomhet, og i denne sammenheng er som kjent Equinor en helt sentral brikke.

Å produsere olje og gass på en effektiv måte er en kompleks oppgave som i seg selv vil kreve det meste av selskapets kompetanse og ressurser.

Men i tillegg forventes det av et mer eller mindre samlet politisk miljø at Equinor skal gå i bresjen for det såkalte grønne skiftet.

I praksis handler dette om å utvikle andre energikilder enn olje og gass, noe som kan synes lite naturlig for et selskap som har hele sin tradisjon, erfaring og sitt livsgrunnlag tuftet nettopp på disse råstoffene. Det er som å be en skoprodusent begynne å lage sykler, siden begge deler har med transport å gjøre.

Spesielt er dette underlig sett i lys av at både olje og gass er sentrale kilder til energi verden over, og vil være det i mange tiår fremover. Godt over halvparten av jordas energiforbruk dekkes av olje og gass, og lite tyder på at det kan endres på en god stund.

Men for Equinor betyr dette at selskapet er nødt til å «ha fokus på» mye annet enn det man egentlig er til for.

Et grunnleggende trekk ved «det grønne skiftet» er at det som regel er direkte ulønnsomt. De gangene det kan påvises «lønnsomhet», er det gjerne fordi det tilføres store offentlige tilskudd og subsidier. Dermed oppstår «lønnsomhet» for aksjonærene, mens selve driften er uten evne til å stå på egne ben.

Det er i dette universet den nye Equinor-sjefen nå trer inn. Her skal han ri minst to hester: Produsere verdier for AS Norge og samtidig leke «grønt skifte» for å tilfredsstille klimapolitiske aktivister.

Basert på syltynn dokumentasjon, overdrivelser og grov demagogi er det skapt et bilde av at jordas klima settes i fare gjennom norsk olje- og gassvirksomhet.

Dette merkelige premisset er slukt mer eller mindre ukritisk, og dermed pålegges Equinor med sin nye leder Anders Opedal et «ansvar» for å rette opp i det påståtte problemet.

Fra Equinor skal offentligheten jevnlig fôres med luftige analyser om «lovende prosjekter» knyttet til energi fra vind, bølger og annet. Også fangst og lagring av CO2 fremstilles som et satsingsområde. Felles for alt dette er at det neppe vil være i nærheten av å ha økonomisk bærekraft.

Om eksempelvis CO2-lagring skriver fagfolk i Klimarealistene :

«Kostnadene er rett og slett for enorme, og det eksisterer ingen oppside. Med andre ord, dette prosjektet er helt bak mål, både faglig, teknisk og økonomisk.»

Så langt har ingen verken fra Equinor eller klimabevegelsen vært i stand til å ta noen debatt om realitetene i dette.

I en artikkel i E24 presenteres Equinors klimavisjoner mer inngående:

«Equinor presenterte tidligere i år et mål om nær null utslipp fra norsk sokkel i 2050 og deretter mål om store kutt internasjonalt. Selskapet er allerede i gang med å bygge opp en betydelig portefølje av fornybar energi-prosjekter, særlig innen havvind og sol.

Fornybarproduksjonen skal tidobles frem til 2026 og økes ytterligere utover 2030-tallet. I tillegg utvikler man lavkarbonløsninger, som ammoniakkbruk på skip og fangst og lagring av CO₂».

Det er som vanlig ingen kritiske spørsmål knyttet til dette og de premisser det hele bygger på.

«Man har fokus på det grønne skiftet», vil det hete i festtaler og årsberetninger. Men i realiteten vil Equinor jobbe som før med å produsere olje og gass på en mest mulig effektiv og lønnsom måte.

«Grønt skifte» i form av dokumenthauger og videoproduksjoner blir et vanvittig kostbart biprodukt, uten noen egenverdi ut over å sysselsette «klima-medarbeidere» ingen ville drømt om å ta inn i en rasjonelt drevet virksomhet. Man kan si at Equinor på sett og vis saboterer seg selv.

Alle kostnadene ved den svakt funderte klimasatsningen reduserer selvsagt det samlede bidraget Equinor kan gi til den norske velferdsstaten.

Men den nye Equinor-sjef Anders Opedal har ikke noe valg. Han må være med på det som for alle praktiske formål er et rent narrespill, og iscenesette seg selv som en helhjertet «klimaforkjemper». Han må komme med de erklæringer som forventes for å få være i den lukurative rollen som Equinor-leder.

«– Det viktige nå er at vi intensiverer jakten på prosjekter og muligheter som gjør at vi kan akselerere veksten innen fornybar energi», sier Opedal ifølge E24.

Han legger til:

«– Jeg er villig til å reallokere kapital for å få dette til.»

På godt norsk betyr det at han er villig til å kaste bort uspesifiserte milliardsummer. Dessverre er det ikke sine egne midler han søler bort, men penger som skulle gått til å bevare og videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

«– Jeg er klar til å påta meg oppgaven, uten tvil. Equinor er et spesielt selskap som ble opprettet av en viktig grunn. Og jeg er klar for å ta lederskapet for å videreutvikle det i den grønne omstillingen», supplerer Opedal.

Det er et narrespill. Regningen må vi alle dele.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.