Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, kan vise gode tall for olje- og gassvirksomheten. Men for fornybarsatsningen ser det mørkt ut. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Basert på olje- og gassutvinning legger Equinor frem sterke kvartalstall. Men «fornybart» trekker ned som et blylodd, og fremstår som en ren flopp.

Equinor jobber på den ene side for å skaffe den norske stat store inntekter fra olje- og gassvirksomhet. Selskapet er i dag en helt avgjørende bidragsyter til den norske velferdsstaten.

Men på den annen side er selskapet presset til å late som om det «egentlig» er såkalt fornybar energi det nå handler om.

Olje og gass skal betraktes som et mellomspill og nødvendig onde til den store satsningen på fornybar energi for alvor begynner å bære frukter.

Derfor snakkes det mye om vind og hydrogen, energiløsninger som det meste tyder på at aldri vil bli verken effektive eller lønnsomme.

Selskapets hjemmesider er en lang og lidelsesfull reise i floskler om «bærekraft», «grønt skifte» osv.

I Equinor lønnes det nå en liten arme av «grønne rådgivere» som fyller opp sidene med tomt prat om dette.  Ikke fordi det er noe selskapets ledelse ønsker, men fordi man . Ellers blir det «juling» både fra grønne politikere og en påfallende ensidig og lite reflektert presse.

Den grønne satsningen i Equinor bærer preg av en «nødvendig politisk posering», og kunne i sin helhet vært overført som en kostnad i reklamebudsjettet. Noen reell industrimessig betydning er det vanskelig å få øye på.

Samtidig som dette bisarre skuespillet pågår, fortsetter imidlertid Equinor med det som er selskapets fundamentale (og reelle) virksomhet, nemlig utvinning av olje og gass.

Heldigvis for AS Norge går denne delen av selskapet så det suser. Ifølge E24er tallene for annet kvartal 2021 svært oppløftende:

Starten på 2021 har vært en stor opptur for Equinor etter nedturen i kriseåret 2020. I første kvartal i år leverte Equinor sitt sterkeste justerte resultat på syv år.

Equinor leverer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder dollar i andre kvartal, blant annet etter betydelig oppgang i olje- og gassprisene. I andre kvartal i fjor var det justerte resultatet på 354 millioner dollar, skriver E24.

Dette er godt nytt for alle som er opptatt av å holde den norske velferdsstaten gående.

Men på ett felt er det lite å glede seg over. Satsningen på «fornybar energi» viser et enda større underskudd enn i fjor. Utviklingen innen det som støtt og stadig fremstilles som det virkelig viktige satsningsområdet, er rett og slett elendig:

Renewables: Justert resultat på minus 31 millioner dollar, ned fra minus én million dollar på samme tid i fjor, skriver E24.

Fra minus en million i 2020 til minus 31 millioner i 2021. Det er intet mindre fritt fall økonomisk sett.

I tillegg er det verdt å registrere hvilke små størrelser det er snakk om her, i forhold til olje- og gassvirksomheten, der det går i milliardsummer. Fornybart er småplukk, og i tillegg fullstendig ulønnsomt.

De oppsiktsvekkende dårlige tallene for den «grønne» delen av virksomheten, fremstilles typisk nok kun som et mindre punkt, langt nede i teksten i E24s artikkel.

Men heller ikke i Equinor våger man å ta de naturlige konsekvenser av tallenes klare tale.  E24 kan fortelle at det bare skal pøses enda mer penger inn i det «fornybare» tapsprosjektet:

Selskapet varslet også i juni at andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger skal øke fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Equinor venter å investere om lag 23 milliarder dollar brutto (12 milliarder netto) i fornybar energi fra 2021 til 2026.

Man kan mene at en «pengemaskin» som Equinor saktens har råd til å holde på med denne tøvete symbolleken. Men faktum er at de stadig økende summene som her skal sløses bort, går mer eller mindre direkte i minus på det Equinor kan overføre til den norske stat.

Det er midler som ellers kunne gått til oppgaver innen helse, skole, samferdsel, forsvar og andre oppgaver som i motsetning til «grønn satsning» er viktige for landet og velferden.

Som det heter på selskapets hjemmesider:

Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen.

Dette fungerer altså slik: Olje og gass tjener inn penger som de andre virksomhetsfeltene igjen kan tape.

Litt av en «synergi».

 

Bestill sommerens beste bøker:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


Kjøp Asle Tojes siste bok her!


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.