Hvordan går det an å forene de ambisiøse klimamålene med den lave oljeprisen? Staten har mye annet å bruke pengene på. Det kan bli pengeskvis. Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre presenterer nye klimaambisjoner under en pressekonferanse. Equinor skal redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050. Innen 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende om lag ti prosent av Norges samlede utslipp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det kraftige fallet i oljeprisen, samt lave gasspriser, påførte Equinor dramatisk svekkede resultater i første kvartal. Og framtiden er usikker, ifølge sjefen.

– Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene, sier konsernsjef Eldar Sætre i forbindelse med framleggelsen av resultatene for første kvartal i år.

Equinor fikk et justert driftsresultat på 2,05 milliarder dollar i første kvartal i år – under halvparten av driftsresultatet i samme periode i fjor, på 4,19 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt er på minus 708 millioner dollar i første kvartal, fra minus 236 millioner dollar i samme periode i fjor. Omsetningen økte til 15,07 milliarder dollar, fra 14,9 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Det framgår av resultatframleggelsen til det norske energikonsernet torsdag morgen.

Lave priser og usikkerhet

Lavere priser for både væsker og gass, samt den betydelige usikkerheten i markedet, har bidratt til det svake driftsresultatet for kvartalet, opplyser Equinor. Konsernet peker dessuten på at kvartalet ble preget av «rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien».

Sætre påpeker at vi er inne i en tid med «markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har sett tidligere».

– Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Store nedskrivninger

Konsernet har tatt nedskrivninger på 2,45 milliarder dollar i kvartalet. 860 millioner dollar er knyttet til eiendeler på norsk sokkel og 1,40 milliarder dollar til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene, ifølge selskapet.

Nordsjøoljen gikk torsdag morgen for snaut 30 dollar fatet etter å ha hentet seg noe inn etter priskollapsen som ble utløst av flere faktorer, blant annet svakere etterspørsel om følge av covid-19-pandemien og uenigheter innad i Opec.

Mens spotprisen på det verste har vært nede i under 20 dollar i år, skriver Dagens Næringsliv at oljeselskapene i realiteten har fått betydelige lavere priser for sine laster. Siden oljeprisfallet først fant sted mot slutten av første kvartal, er det ventet at også andre kvartal kommer til å bli sterkt preget av det.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.