Eirik Jensen kommer med sterke påstander i fengslingsmøtet og sier han har anmeldt flere sentrale aktører i Spesialenheten. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten og andre sentrale tjenestemenn for grov uforstand i tjenesten.

Blant de Jensen sier han har anmeldt, er leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i saken mot Jensen.

Anmeldelsen skal være levert til Riksadvokaten.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.

– Begrenser mulighetene til forsvar
Jensen har sittet varetektsfengslet etter at han 19. juni ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj og grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.

Torsdag ble han framstilt for fengsling i åtte nye uker, og det var da Jensen kom med påstandene om at flere aktører i saken er politianmeldt. Han brukte dette som argument mot videre fengsling.

– Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Han mener at han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil i saken.

Representanter fra Spesialenheten som er til stede i fengslingsmøtet, virket ikke å være kjent med anmeldelsene, men Jensen sier de er levert inn til Riksadvokaten. Han hadde også med seg en kopi av anmeldelsene i retten, som han sier består av 15 punkter.

Hasjsmugling
Fengslingsmøtet åpnet med beskjed om at referatforbudet var opphevet. Dommen mot Jensen er anket til Høyesterett og er ennå ikke rettskraftig.

Spesialenheten ønsker nå å holde ham varetektsfengslet i ytterligere åtte uker og begrunner det med «allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass».

I dommen levnet retten liten tiltro til Jensens forklaringer og fant det bevist at han hjalp medtiltalte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Høyesterett skal i sin ankebehandling ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen mot Jensen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.