Oslo 20191107.
Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring under rettens andre dag i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot Jensen og narkotikadømte Gjermund Cappelen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen klager Norge inn for Den europeiske menneske­retts­domstolen. Han mener han ikke har fått en rettferdig rettergang.

Klagen til EMD ble levert i posten onsdag, opplyser Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt til Nettavisen.

De har anført brudd på artikkel 6 og 6.3 som omhandler retten til rettferdig rettergang.

– Vi mener det er gjort mange, hver for seg, alvorlige krenkelser av norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), altså om grunnleggende rettigheter, sier Klomsæt.

– Det gjelder det vi mener var manglende innsyn av dokumenter i egen sak, noe som umuliggjorde en kontradiksjon av anklagene. Det er også andre feil som samlet, etter vårt syn, gjorde at Jensen ikke fikk oppfylt kravet om en rettferdig rettergang. Feilene ble ikke gjort av domstolen, sier forsvareren videre.

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.

I november avviste Høyesterett Jensens anke, og dommen er dermed rettskraftig.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.