Kommentar

Eirik Jensen ble løslatt før helgen. Det ble behørig notert av pressen, men heller ikke mer. Normalt skulle det utløst spørsmål om ikke hele saken mot ham faller sammen som et korthus.

Da er det noen andre som faller dypt.

Spesialenheten for etterforskning av politisaker har spilt et høyt spill. Da arrestasjonen av Jensen 24. februar ble kjent, lot man som om det var en svært alvorlig sak. Man lot forsvareren til Gjermund Cappelen, Benedict de Vibe ha fritt spillerom og pressen kolporterte den rene kampanjen mot Jensen. Dagbladet har vært i en klasse for seg.

Spesialenheten gikk høyt opp på banen. I stedet for å sende signaler om at saken kanskje ikke holdt vann, slik at man kunne slakket på varetektsforholdene, eventuelt gått med på løslatelse, valgte Spesialenheten med Liv Øyen å stå stenhardt på krav om forlenget fengsling og brev og besøksforbud.

Eirik Jensen har sittet tre måneder på isolat.

Det er en ganske streng straff uansett. Kanskje for noe han ikke har gjort i det hele tatt.

Jensen er politimann.

Hva slags rettssamfunn er Norge som tillater at en betrodd politimann behandles på denne måten?

Den strenge behandlingen kunne vært rettferdiggjort hvis det hadde vært noe i de grove anklagene om at han hadde sørget for at det var fri bane for import av «tonnevis med hasj».

Men etter 70 avhør har ingenting kommet frem som støtter en slik grov anklage. Tvertimot. Man trenger ikke være etterforsker for å forstå at en politimann av hans kaliber ikke møter en medsammensvoren i nærheten av Politihuset på Grønland for å motta 10.000 kroner. Dette var i desember 2013. Jensen har forklart at dette var penger Cappelen hadde lånt av ham.

Punkt for punkt har påstandene smuldret. Det ble sagt at Jensen kunne dirigerere tolltjenestemenn slik at leveranser kunne passere ukontrollert. Dette har Jensen bestridt. Han har ingen slik myndighet.

Hans sindige forsvarer Jens-Ove Hage sier avhørene har bekreftet Jensens fremstilling.

– Han er opptatt av at Spesialenheten etterforsker med styrke og fremdrift, og at de også foretar etterforskningsskritt i en retning som vil kunne bekrefte hans versjon og avkrefte Bærums-mannens versjon. Både gjennom innsyn i dataregistre og ved personer som kan belyse og avkrefte påstandene om at Jensen var i en situasjon der han kunne styre Tollvesenets ressurser og aksjoner. Det synes vi er tilfredsstillende avkreftet gjennom vitneavhør, sier Hagen.

Dette uttalte han 19. mai, en uke før retten løslot Jensen. Øyen fastholder at mistanken om grov korrupsjon står like sterkt. Den uttalelsen står ikke til troende.

Med de enorme ressursene som har vært satt inn skulle man funnet spor, hvis Jensen har hatt en så viktig rolle. Det har man ikke gjort. Man sitter igjen med filleting; et lån på 30.000, salg av motorsykler, tilhengere og biler.

Spørsmålene må nå dreies andre veien – mot spesialenheten, påtalemyndigheten, Benedict de Vibe og pressen. Hvem har hatt interesse av å knuse Jensen? Vi har daglig kunnet konstatere at Dagbladet fremfor noen har gjort en iherdig innsats. Men også VG, NRK og TV2 har bidratt.

De har vært løpegutter, tynt sitronen. Selv om man ikke har hatt noe å slå i bordet med, har Dagbladet greide å koke sammen en forside og tygd drøv på gammelt stoff. Dag ut og dag inn.

Hvorfor har ingen stilt det avgjørende spørsmål: Hvem ville ha ram på Eirik Jensen?

At kriminelle ville det, er så sin sak. Det visste alle. Men at også noen i maktposisjon ville det, er en annen skål. Den eller de greide å plante mistanker som fikk ballen til å rulle. Problemet er at mistanken var så tynn at selv amatører kunne se igjennom den.

Likevel fikk skuespillet lov å pågå i tre måneder. Uten at noen sa fra.

Hvor er rettssikkerheten? Det som kan skje med en politimann kan skje med andre.

Men det er ekstra illevarslende at det kan skje med en av deres egne.

I andre samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med, betyr en slik behandling at ingen skal føle seg trygg.

Spesialenheten gir seg ikke.

I går skrev ABC Nyheter at Spesialenheten for politisaker får 17,8 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til etterforskning av Jensen-saken. Ifølge budsjettdokumentene beregnes etterforskningen å vare i ni måneder. Også Hagen sier han forventer et påtalevedtak til høsten.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/–Utfordrende-a-fa-Spesialenheten-til-a-forsta-7569748.html#.U42Bd16UfQI