Kommentar

Noen medier bringer til torgs nye opplysninger om saken mot politioverbetjent Eirik Jensen, som TV2, andre kjører med hakk i plata, som VG. NRK har ingen hemninger.

VG har Eirik Jensen som hovedoppslag på førstesiden, med versaler; POLITIETS HEMMELIGE dekkoperasjon.

Ut fra tidligere praksis betyr dette at VG har gravd frem nye opplysninger. Men det har ikke Morten Hopperstad, Gordon Andersen og Bjørnar Tommelstad. De tygger drøv på kjent stoff. Det eneste nye er at Jensen ble satt i arresten på Asker og Bærum Politikammer uten at noen visste det.

So what?

VG gjentar slavisk hva som skulle ha brakt Jensen i søkelyset: Under kartleggingen av et narkonettverk i Bærum, dukket Jensen opp sammen med Gjermund Cappelen, som de visste drev med narko.

Etterforskerne skal ha stusset over kontakten med Cappelen, siden Jensen ikke lenger jobbet på Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo Politidistrikt – men som rådgiver i strategisk stab.

VG skriver dette i dag tirsdag 18. mars. Mandag 17. kunne TV2 opplyse at Jensen fikk ny stillingsinstruks 30. oktober og i den inngikk nettopp at han fikk frie hender til å kontakte informanter og kontakter.

«Stillingsinnehaver har ingen avgjørelsesmyndighet, men gis stor handlefrihet i forhold til arbeidsform og samarbeidspartnere»

Videre:

«Stillingshaver gis fullmakt til å innhente informasjon fra alle avdelinger og avsnitt ved politidistriktet som kan være relevant i forhold til stillingens arbeidsoppgaver».

Men i stedet for å påpeke at det som syntes irregulært har en forklaring som gjør Jensens kontakt med Cappelen helt regulær, skriver VG:

Asker og Bærum politidistrikt mente etter hvert at de satt på så graverende informasjon om Jensen, at de varslet Spesialenheten.

Betrodd stilling

Visepolitimester Sveinung Sponheim var Jensens nærmeste overordnede. Så sent som 29. januar hadde Sponheim medarbeidersamtale med Jensen under fire øyne. Sponheim vil naturlig nok ikke røpe noe av innholdet.

Det har tidligere vært antydet i mediene at Jensen var så kontroversiell i   Seksjonen for organisert kriminalitet at han ble parkert i strategisk stab.

De nye opplysningene tyder på det motsatte: Den øverste ledelsen ville dra nytte av Jensens brede kontaktnett, og instruksen forteller at han skulle benytte det aktivt.

Man får en sterk mistanke om at noen har ønsket å fremstille Jensen i et negativt lys, og de fleste medier har stilt seg til rådighet.

De Vibes sololøp

De nye opplysningene reiser flere  kritiske spørsmål.

Jensens forsvarer sier Cappelen var informant. Cappelens forsvarer , Benedict de Vibe bestrider det. Lyder det sannsynlig?

Sponheim går god for Jensens kontaktvirksomhet overfor TV2.

Jensen har via sin forsvarer Jens-Ove Hagen flere ganger bekreftet årelang kontakt med Gjermund Cappelen (47), som han oppfattet som en informant.

– Innebar Jensens arbeid kontakt med kriminelle miljøer?

– Han har hatt kontakt med kriminelle miljøer i mange år, det hadde han under huden og kunne bruke. Det kalles informasjonsinnhenting, svarer Sponheim.

Men også TV2 unnlater å stille spørsmål ved den offisielle versjonen, som medier og Spesialenheten har presentert:

Kort tid etter dette – i desember – ble det klart at Eirik Jensen (56) var under mistanke for grov korrupsjon. Han skal da ha dukket opp i en stor narkoetterforskning i Asker og Bærum politidistrikt, som varslet Spesialenheten.

Bakgrunnen for varslingen var at Jensen skal ha slått inn hyppig i telefonisk kontakt med den nå narkosiktede Gjermund Cappelen (47) og de to skal også ha blitt observert sammen av spanere, får TV 2 opplyst.

Hvis Asker og Bærum observerte kontakt ville de vel spurt Oslo hva Jensen holdt på med? Mediene problematiserer ikke hva det var som fikk spanerne til å reagere på kontakten. Mediene sier de ikke snakket sammen på telefon, men utvekslet krypterne medlinger. At en politimann bruker kode overfor en informant er etter boka, likevel nevner ikke mediene denne muligheten.

Det er oppsiktsvekkende at advokat de Vibe slipper unna med å si at Cappelen ikke var Jensens informant.

– Min klient har ikke vært Jensens informant. Kontakten mellom de to har dreid seg om den kriminelle aktiviteten de har bedrevet, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til TV 2.

Enda merkeligerer er det at de Vibe presterer å si at Cappelen hadde en ryddig økonomi, uten at NRK-journalistene  

– Etter det jeg kjenner til har han hatt en ryddig økonomi, sier de Vibe.

Det er nesten så man mistenker de Vibe for å se hvor langt han kan gå før journalistene reagerer. Foreløpig er det ingen avis eller etermedium som har stilt spørsmål ved hans utsagn.

I stedet refererer journalistene hva Cappelen skylder mafiaen i Nederland og mottakerne i Oslo, rundt 11 millioner, men at det ikke er noe farlig med de Vibes klient så lenge han sitter inne. Merkelig journalistikk.

Cappelens forsvarer kan ikke utelukke at gjelden er enda større enn 11 millioner kroner, men slår også fast at hans klient ikke hadde noen gjeld før politiet beslagla partiet på 80–90 kilo hasj, i tillegg de 5,5 millioner kronene.

Bundet

Kortene er lagt slik at saken vendes mot Jensen. Oslo Politidistrikt har et informantregister. Man skulle tro at Spesialenheten fikk tilgang til det slik at de kunne sjekke hvem Jensen hadde kontakt med. Men nei, det nekter politiet.

Eirik Jensen har også bedt sin sjef, politimesteren i Oslo, om å bli fritatt for taushetsplikten knyttet til informantvirksomheten. Det har han fått nei på.

– Blir han avskåret fra å gi opplysninger som kan sannsynliggjøre hans aktivitet blant annet  overfor Cappelen, så kan dette bli veldig vanskelig, sier Hagen.

Politiet stoler m.a.o ikke på etaten som skal granske den. Hadde Spesialenheten trengt å se hele registeret? Det foreligger ellers hos samtlige 27 politidistrikt.

Også kontakten med informanter forteller at Jensen var en høyt betrodd medarbeider.

Eirik Jensen var klarert på nivå 3 som kildefører. Nivå 3 er det høyeste nivået innen informantvirksomhet i Politi-Norge. I tillegg har Jensen, ifølge TV 2s kilder, bidratt til å utforme den såkalte Informantinstruksen ved Oslo politidistrikt som trådte i kraft i 2011.

 

 Problematisering av egen rolle

Hvis mediene skal bidra til å kaste lys over saken må de våge å belyse sin egen rolle. Hittil har de slavisk referert byggstenene i saken og latt som de var objektive, mens de i virkeligheten har kommet fra Jensens motstandere.

Nok er kommet frem til å styrke mistanken om at saken mot Jensen står svakt.

En mulighet som melder seg når man leser fremstillingen er; Hva om det finnes en korrupt politimann som har gjort det Jensen anklages for –  gitt narkomafiaen opplysninger i bytte mot penger og tjenester, og som gjør seg selv og mafiaen en stor tjenste ved å bli kvitt Jensen?

I sine memoarer skriver tidligere politimester Willy Haugli at han hadde opplevd at det var de dyktigste politifolkene som fikk korrupsjonsanklager mot seg.

 

 

http://www.nrk.no/norge/_-har-narkogjeld-pa-11-mill.-1.11603211

http://www.tv2.no/2014/03/07/nyheter/innenriks/5390064#.UygAmGQWV_g

http://www.tv2.no/2014/03/17/nyheter/polititopp-siktelsen/innenriks/5419319#.UygCImQWV_h

http://www.tv2.no/2014/03/17/nyheter/polititopp-siktelsen/innenriks/5420054#.UygCSGQWV_h

http://www.nrk.no/norge/fikk-fullmakter-for-pagripelsen-1.11612561