Nytt

Mediene har klart det kunststykke å teppebombe oss med stoff om Eirik Jensen uten at det har bidratt til å opplyse saken. Det er et merkelig misforhold mellom alle forsidene og det at man fortsatt stiller spørsmålet purk eller skurk?

Mediene har selv sørget for en dekning som gjør det mulig å late som om det er like stor sjanse for at en narkobaron som hevder å ha smuglet 30 tonn hasj er like troverdig som en politimann som får gode skussmål fra flere tidligere sjefer og kolleger.

Mediene har ved å holde ballen i luften indirekte sørget for at Spesialenheten for politisaker, SEFO, har beholdt troverdighet.

Hvem har bestemt at denne saken skulle vinnes, koste hva det koste ville? Hva er det som foregår på toppen av politietaten? Noen må ha snakket sammen. Dette er ikke en manns verk.

Etterforskningen ga ikke de forventede resultater. Det som fremkom om Jensen var småtterier: Noen titusen i veggen, liberal omgang med våpen på kontoret, salg av noen biler og tilhengere. Så var det alle SMS’ene. De skulle bevise at Jensen ga Cappelen beskjed om når kysten var klar for innsmugling av de store partiene.

Men som tidligere etterforskningslder Leif A. Lier sa til Søndagsrevyen:

– Dette Spesialenheten hevder, at han tipset narkotikasmuglere om Tollvesenets aksjoner, finner jeg ikke mulig. Tollvesenet informerer ikke politiet om kommende aksjoner eller tollkontroll. Det har jeg aldri opplevd, sier Lier.

Mediene har latt denne muligheten henge åpen i over ett år. Hvorfor har de ikke sørget for å skyte den ned?

Samtidig meldte TV2 i helgen at politiet i Asker og Bærum hadde en informant på innsiden av Cappelens system. Det var han som bidro til å felle Cappelen. Dette er helt ukjent for Jensens forsvar John Christian Elden.

– Hvis dette stemmer så er det av stor interesse og hvorfor er det holdt unna saken og unna oss? Det er klart at Jensen er en person som har opparbeidet seg mange fiender i løpet av årene, særlig i kriminelle miljøer, og hvis dette er politiets innfallsvinkel, så er det klart at det har betydning for oss, sier Elden.

Hva slags etterforskning er dette som holder vesentlig informasjon unna saksdokumentene? En informant vil både kunne kaste lys over påstanden om samarbeid mellom Jensen og Cappelen og si noe om Cappelens troverdighet.

Hvem er Cappelen? I en større sak om kursmanipulasjon i Dagens Nyheter dukket Cappelen plutselig opp som en av aksjeeierne. Uten noen nærmere kommentar. Det kan ha kommet tilsvarende opplysninger om Cappelen i mediene. De er i så fall gjemt og spredt og det er et for stort arbeid å følge dem opp.

Vi vet nok til å konstatere at mediene ikke ønsker å opplyse saken ved å stille ubehagelige spørsmål. De skal leve høyt på Jensen-saken frem til sommeren.

Vil de klare å holde interessen oppe? Neppe.

Det skal føres 200 vitner!

NRK har endog laget en podcast-serie om saken av Jørstad, av gypsy-fame. Han anstilte seg dum og blank og lot vitner snakke uten å gå dem på klingen, som Jensens tidligere svenske kone, som «bare ville at sannheten skulle frem», sånn plutselig.

Ingen har meg bekjent gått Cappelens advokat, tidligere politijurist Benedict de Vibe, etter i sømmene.

Mediene liker å se korrupsjon i tv-serier. Når det blir alvor trekker de seg.