Liv Øyen, leder for Spesialenheten for politisaker. Foto: Erlend Aas / NTB / Scanpix.

Oslo tingrett besluttet lørdag å løslate Eirik Jensen. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen på stedet og fikk medhold i at den gis oppsettende virkning.

Det innebærer at Jensen blir sittende i varetekt fram til Borgarting lagmannsrett har ferdigbehandlet anken. Partene har frist til mandag med å levere sine støtteskriv til anken.

Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetektsfengsling for Eirik Jensen og viste til hensynet til allmennhetens rettsfølelse.

Tingrettsdommer Yngvild Thue sa hun forsto at saken kan støte allmennheten og undergrave politiets samfunnsoppdrag. Samtidig understreket hun at det er lenge siden lovbruddene ble begått, og at Jensen ellers ikke er blitt holdt i varetekt, foruten 111 dager i 2014.

Den tidligere politimannen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj.

Trakk fram Tom Hagen
Det var en tydelig sliten, men fattet Eirik Jensen som tok seg tid til å gi noen kommentar til pressen før han forlot rettslokalet.

På spørsmål om hva han syntes om fredagens pågripelse i retten av Spesialenheten, svarte han:

– Det var like ille som å bruke beredskapstroppen på Tom Hagen.

Når det gjaldt hvorvidt han har tro på en mulig løslatelse, svarte han at det er 50/50.

– Jeg har smakt på 21 år i et døgn og vet hvordan det virker på hodet. Nå skal jeg tilbake til fengselet.

Han synes at retten har unnlatt å legge merke til anmerkningene til forsvaret når det gjelder Gjermund Cappelens troverdighet og hans forklaringer.

– Det står ikke i stil med hva han egentlig har forklart og hva domstolen legger til grunn. Det må vi jobbe med for å synliggjøre, sa Jensen.

Elden ble hørt
62-åringen benyttet samtidig anledningen til å takke sin forsvarer John Christian Elden som holdt et lengre innlegg under det 45 minutter lange fengslingsmøtet. Så ble da også hans argumentasjon for ikke å varetektsfengsle den pensjonerte politimannen hørt av retten.

– Begrunnelsen til påtalemyndigheten er juridisk uriktig. For det første argumenterer de med at saken er avgjort på skyldspørsmålet. Det er feil. I tillegg hevder de at narkotikakriminalitet er i kjerneområdet for bruk av rettshåndhevelses arrest. Det er positivt feil, sier Elden til NTB.

Han sier videre at dersom Høyesteretts ankeutvalg kommer til at retten vil behandle anken over dommen på 21 års fengsel, vil saken kanskje komme opp i Høyesterett i februar eller mars neste år.

Har hatt en sentral rolle
Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker, Liv Øyen, møtte for påtalemyndigheten. Hun viste blant annet til at Jensen er domfelt for to lovbrudd, blant annet for å ha innført flere tonn hasj til Norge.

– Enheten mener det er konkrete omstendigheter som tilsier at han varetektsfengsles. Han har bistått en omfattende narkovirksomhet der han har hatt en sentral rolle. Samtidig skulle han som politimann beskytte samfunnet mot narkokriminalitet. Det finnes ikke tilsvarende saker i norsk rettsvesen, sa hun.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.