Nytt

VG skrev igår at Eirik Jensen «innrømmer å ha mottatt penger av Gjermund Cappelen». Leser man nøyere ser man at Jensen ikke innrømmer noe som helst. Han har en legal forklaring på at har mottatt penger av Cappelen. De to har kjent hverandre i mange år.

I et nyere avhør har korrupsjonssiktede Eirik Jensen (56) innrømmet å ha mottatt penger fra hasjsmugler Gjermund Cappelen (47).

Slik lyder VGs ingress og det virker som om Jensen endelig har begynt å legge kortene på bordet.

Men leser man saken vil en erfaren leser fort oppdage at det ikke forholder seg slik. Jensen er forelagt noen bevis på at han har mottatt penger av Cappelen, som han har en helt grei forklaring på.

Stilen til VG og Spesialenheten for politisaker er gjennomgående insinuerende:

Jensen forklarte seg ikke umiddelbart om pengene fra Cappelen. Først i et senere avhør kom opplysningene på bordet da Spesialenheten for politisaker konfronterte ham igjen.

Uttrykket «kom på bordet» antyder at han forsøkte å holde det skjult, og at det var Spesialenheten som konfronterte ham. Men vi får ikke vite beløpets størrelse eller sammenheng.

Forsvarer Jens-Ove Hagen kan ikke forsvare sin klient. Han har taushetsplikt. VG og særlig Dagbladet tar ingen slike hensyn.

Etterforskningsleder Liv Øyen bruker standardformuleringer. Vurdert ut fra sakens alvorlige karakter er det oppsiktsvekkende at hun ikke har noe nytt å slå i bordet med til tross for at etaten får hjelp av Økokrim. Man har gjort ny ransaking hjemme hos Jensen. Det tyder ikke akkurat på gjennombrudd.

Spesialenheten får bistand fra Økokrim i forbindelse med etterforskningen av pengesporet. Etter det VG får opplyst mener etterforskerne at Jensens endrede forklaring styrker mistanken mot ham.

Hvis etterforskerne hadde hatt mer å gå på ville de sørget for at VG fikk vite det. Det snakkes vagt om «nye spor» og «nye beslag». Det virker ikke overbevisende. Det lyder mer som en etterforskning som står i stampe.

I samme lei drar at man drar inn i siktelsen at en politimann har et ulovlig våpen på kontoret og hvordan han oppbevarte jaktvåpen hjemme. Det må bety at han ikke hadde våpenskap. Når en etterforskning for grov korrupsjon er nede på dette nivået har man ingen sak. Man leter febrilsk etter en.

 

I tillegg til korrupsjonsmistanken, er Jensen også siktet for å ha oppbevart et våpen ulovlig på kontoret i Oslo-politiet. Spesialenheten for politisaker har også engasjert seg i hvordan Jensen har oppbevart jaktvåpen på småbruket han eier i Värmland i Sverige og vurderer å ta dette inn i straffesaken.

 

Politiet har avhørt 70 vitner. Man har hatt hjelp av både Kripos og Økokrim og satt inn alt av eget mannskap. Likevel sier Øyen at man bare står ved begynnelsen. Det lyder ikke troverdig.

Ifølge Øyen jobber alle tilgjengelig ressurser i Spesialenheten med etterforskningen av Jensen. I tillegg får de betydelig bistand fra Økokrim og Kripos.

Hvis saken skulle være så tynn som den virker er det en skandale som må få helt andre konsekvenser enn om Jensen hadde vært skyldig. Da er det rettsvernet for politifolk som må styrkes. Ikke minst pressens ensidige dekning av saken har vært skandaløst dårlig og brudd på elementære regler i Vær Varsom-plakaten.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/korrupsjonssiktelsen-mot-eirik-jensen/jensen-mottok-penger-nekter-lovbrudd/a/10130049/