Nytt

Høyesterett har avvist Eirik Jensens anke. Dermed går det mot ny behandling av saken mot ham i lagmannsretten.

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble den tidligere politimannen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.

Høyesterett er av en annen oppfatning. I begrunnelsen viser de til at de ikke kan se at lagmannsrettens tilsidesettelse ikke er bygget på feil lovtolkning, slik Elden har anført i sin anke. De finner heller ikke feil med lagmannsrettens saksbehandling.

– Etter dette er ankeutvalgets konklusjon at anken må forkastes, skriver de.

I kjennelsen fra Høyesterett understrekes det imidlertid at det ikke er noe i veien for at lagmannsretten kan omgjøre sin avgjørelse om å tilsidesette juryens omgjøring.

– Siden det ikke fremgår av saksdokumentene at lagmannsretten har vurdert omgjøring, gjøres det for ordens skyld oppmerksom på at denne kjennelsen ikke er til hinder for slik omgjøring, skriver Høyesterett.

Jensens forsvarer John Christian Elden bemerker til NTB at han tolker dette i retning av at Høyesterett mener at lagmannsretten har gjort feil når de ikke har vurdert omgjøring etter å ha fått anken.

– Vi er glade for at Høyesterett sier lagmannsretten nå må behandle spørsmålet om tilsidesettelsen skal omgjøres. Vi hadde håpet at Høyesterett skulle skjære gjennom og respektere juryen, men juristene stjal denne makten fra folket en gang mellom lovens vedtakelse i 1938 og i dag, sier Elden til NTB.