Foto: Frp.

Saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari tas opp til behandling i Høyesterett. Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel i tingretten.

– Keshvari hadde håpet at denne saken hadde vært ferdig for lengst slik at han hadde sonet ferdig nå og kommet seg videre. Men når Høyesterett nå behandler ankene, regner vi med at de vil sette ned straffen til et normalt nivå, sier hans forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Da saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten enig i tingrettens utmåling av straffen og forkastet anken fra statsadvokaten.

Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober 2019 dømt til sju måneders fengsel etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år.

Lagmannsretten la blant annet vekt på Keshvaris tilståelse.

Statsadvokaten mente straffen var for mild og anket derfor dommen. Påtalemyndigheten mente Keshvari burde dømmes til halvannet års ubetinget fengsel for å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

Det var i oktober 2018 at Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner urettmessig. Pengene er tilbakebetalt.

Keshvari har hele tiden erkjent forholdet, og da han tilsto i tingretten, beklaget han overfor både Stortinget og det norske folk.

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.