Stortinget sett fra øst. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

Brudd på straffelovens paragrafer om bedrageri, hva enten det handler om trygdesvindel, skatteunndragelser eller annet, medfører i henhold til rettspraksis ubetinget fengsel hvis den uberettigede vinningen overstiger folketrygdens grunnbeløp – for tiden 111.477 kroner.

Omfanget av skatteunndragelsene i de såkalte pendler­bolig­sakene på Stortinget viser seg å ha slike proporsjoner at det reiser spørsmål om hvor mange av stortings­politikerne som har begått lovbrudd som normalt medfører ubetinget fengsel.

Ifølge Skatteetaten skulle SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ha skattet av en inntekt på litt over en million kroner, melder TV2.

Et slikt inntektsbeløp vil normalt medføre et skattebeløp som langt overstiger folketrygdens grunnbeløp.

– Det avhenger av hvilket år de skulle ført denne fordelen, men om vi tar utgangspunkt i 2020, så vil det øverste nivået i trinnskatten slå inn med 46,4 prosent for de fleste dette gjelder. Dersom man da skulle innberettet en fordel på en million kroner, så risikerer man å måtte betale opp mot 500.000 kroner mer i skatt, sa skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus Advokatfirma til TV 2 forrige uke.

De siste årene er stortingspolitikere blitt dømt til ubetinget fengsel på grunn av bedrageri med fiktive reiseregninger.

I januar 2022 ble Hege Haukeland Liadal (Ap) dømt til sju måneders fengsel etter å ha levert feilaktige reiseregninger for 125.354 kroner. Stortingets presidentskap avslo Liadals søknad om etterlønn. Og i oktober 2020 fastslo Høyesterett at Mazyar Keshvari (FrP) skulle sone elleve måneder i fengsel for fiktive reiseregninger på totalt 450.000 kroner.

Straffeutmålingen kan diskuteres, men for begges vedkommende endte altså bedrageriet med straffesaker.

Er det noen stor prinsipiell forskjell mellom bedrageri med reiseregninger og bedrageri med pendlerboliger?

Både NAV, Tollvesenet og Skatteetaten kan på selvstendig grunnlag anmelde økonomisk kriminalitet. I saker som gjelder trygdesvindel blir da også vanlige mennesker rett som det er dømt til ubetinget fengsel for beløp i den størrelsesorden det her er tale om. Sju av ti Nav-klienter som anmeldes, dømmes til ubetinget fengsel.

Kan vi så forvente at Skatteetaten anmelder de groveste tilfellene av skatteunndragelser som begås av stortingspolitikere? Og at påtalemyndigheten bringer sakene for retten?

For vanlige mennesker kan et møte med strafferetten for bedragerier av det skisserte omfanget være en fryktelig ubehagelig og fremmedgjørende opplevelse. Skal de som vedtar lovene som alminnelige mennesker må følge, og som er langt mer ressurssterke, være fritatt for et tilsvarende ubehag?

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.