Det viser tall Dagens Næringsliv har fått fra Nav om utfallene i 2.739 anmeldte saker siden 2017.

I de drøyt 2.700 sakene Nav har gitt DN informasjon om, har nesten 69 prosent fått ubetinget fengsel.

De aller fleste sakene, 74 prosent, gjelder underrapportering av timer ved at den som er anmeldt har jobbet mer enn vedkommende har oppgitt på meldekortene.

I de anmeldte sakene hvor det er snakk om beløp under 100.000 kroner, har mer enn én av fire anmeldelser ført til ubetinget fengsel.

I saker der beløpet er mellom 100.000 kroner og 200.000 kroner, øker andelen som har fått ubetinget fengsel til 78 prosent.

Ifølge direktør Ole Johan Heir i Nav kontroll er straffutmålingen i saker med lave beløp og ubetinget fengsel i de fleste tilfellene basert på flere forhold enn selve trygdebedrageriet. Det kan for eksempel være en kombinasjon av bedrageri overfor Skatteetaten og Nav.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.