Nytt

Gjermund Cappelen leverte hasj til sin forsvarer Benedict de Vibe og han og klienten la planer sammen med politiet om hvordan de kunne få has på Eirik Jensen.

Det skal Jensen ha sagt både i avhør med Spesialenheten og bak lukkede dører i retten sist uke, ifølge Dagbladet.

De Vibe avviser påstandene og anklager Jensen for å ha lekket fra retten.

De Vibe bekrefter at Spesialenheten har skrevet en egen rapport om påstandene. Han sier dette er ting som er kommet fram i Jensens forklaring i lukket rett og at Jensen må ha lekket opplysningene. Jensen avviser at han har lekket opplysninger fra lukket rett.

Da dørene ble lukket var det med henvisning til at Jensen skulle forklare seg om det topphemmelige oppdraget han hadde og som selv ikke hans nærmeste foresatte visste om.

Nå dukker et annet motiv opp: Anklager om en konspirasjon mot Jensen. Dette berører i høy grad offentlighetens tillit til at Jensen får en rettferdig sak.

 

https://www.nrk.no/norge/hasjpastander-mot-cappelens-forsvarer-1.13336517