Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av Oslo-politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet fram i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier statsråden i en pressemelding tirsdag.

– Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.

«Grov korrupsjon»

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett mandag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket.

Han ble også dømt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013, og tingretten slo fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667.800 kroner fra Gjermund Cappelen.

Cappelen ble for sin del dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, samt til inndragning av 825 millioner kroner.

– Har gjort endringer

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig.

Han åpnet da for at noen utenfor politidistriktet skal undersøke hvordan saken egentlig er blitt håndtert internt, og hvordan de i dag forholder seg til kilder og informanter.

– Vi har gjort endringer allerede før pågripelsene i denne saken, sa politimesteren, som nevner regel- og rutineendringer, blant annet for hvordan man skal behandle nettopp informanter og kilder i kriminelle miljøer.

Tillit til politiet

Flere forskere har vært inne på at saken først og fremst er et alvorlig skudd for baugen for tilliten til norsk politi.

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen

Justisministeren viser til at både politidirektør Odd Reidar Humlegård og Sjøvold har åpnet for en uavhengig gjennomgang.

– Politiet må alltid være villige til å lære, være klare på hvor grensene går og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon, sier Amundsen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂