I 2020 ble Jensen dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og korrupsjon. Nu er han erklært soningsudyktig og løslates fra Kongsvinger fengsel idag.

– Vi har prioritert denne saken fremfor gjenåpning  av hensyn til Jensens helse. Nu vil han få mulighet til å gjenvinne helsen og arbeide videre i fred og ro med straffesaken. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier advokat John Christian Elden til VG.

Straffavbrudd i første omgang i seks måneder

Jensen blir løslatt fordi Kriminalomsorgen mener han har for dårlig helse til å sitte i fengsel. Løslatelsen er et såkalt straffavbrudd og i første omgang i seks måneder. Det betyr at han ikke er under Kriminalomsorgens kontroll, men han kan ikke forlate Norge uten samtykke – det betyr at han ikke får besøke torpet han eier i Sverige.

Det skal ha blitt diskutert om Jensen skulle løslates med fotlenke, hvilket han motsatte seg kraftig. Dette og tilsvarende vilkår skal være frafalt. Han må overnatte på bostedsadressen på Hønefoss.

Vedvarende tilstand

– I utgangspunktet er dette en vedvarende tilstand som gjør at han pr. definisjon er soningsudyktig. Kriminalomsorgen foretar nye vurderinger hvert halvår i denne typen saker, sier Elden ifølge NRK.

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre, er lykkelig for at han blir løslatt:

– Det er spektakulært. Kriminalomsorgen har fattet en fornuftig avgjørelse. Han er sterkt redusert. Jeg håper å bidra til å få ham på bena både psykisk og fysisk. Det siste halvannet år har han hatt det forferdelig, sier hun til NRK.

Spesiell sak

Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier ifølge Aftenposten, at det stadig vekk skjer at innsatte blir erklært permanent eller midlertidig soningsudykig, men han kan ikke huske å ha hørt om en lignende sak:

– Det som gjør denne saken så spesiell er at han slipper ut så tidlig i soningsforløpet. 

Korrupsjon og hasj

Jensen fikk lovens strengeste straff i Borgarting lagmannsrett sommeren 2020 for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen fikk 13 års fengsel.

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld og han anket dommen, men ble avvist av Høyesterett i november samme år. 

Eirik Jensen: – Dommen er et bestillingsverk

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere»!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.