Eirik Jensens i lagmannsretten etter at han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Eirik Jensen uttaler seg for første gang om dommen mot ham. I et 36 sider langt notat skriver han blant annet at han ser på dommen mot ham som et bestillingsverk og at dommerne i Borgarting lagmannsrett hadde bestemt seg på forhånd for å dømme ham.

Eirik Jensen har skrevet notatet på cella i Kongsvinger fengsel hvor han sitter isolert etter at han ble dømt til 21 års fengsel.

Den tidligere politimannen går hardt ut mot Borgarting lagmannsrett, og spesielt mot lagdommer Halvard Leirvik. Han omtaler dommen som «Leirviks dom», skriver Dagbladet.

– Min konklusjon er at jeg ble dømt på bestilling. Domstolen hadde på et tidlig tidspunkt bestemt at de ville komme med en fellende dom, hevder Jensen i notatet.

Borgarting lagmannsretts direktør Mari Fjærtoft Trondsen presiserer at det ikke var «Leirviks dom», men ønsker forøvrig ikke å kommentere innholdet i notatet.

I notat heter skriver Jensen blant annet at «Dommens utforming – er slik jeg ser det – en gavepakke til alle som mener jeg er skyldig etter tiltalen».

Jensen hevder at dommen mot ham mangelfullt begrunnet:

– Denne dommen har vesentlige mangler. På sentrale punkt overprøver og utelater dommen vitnemål, og annen informasjon som ble omtalt og belyst i retten.

– Ved en fellende dom skal de som leser den, og ikke minst tiltalte kunne forsikre seg om at det ikke er tvil om at tiltalen stemmer overens med dommerens begrunnelse for domfellelse.

– En dom bør ikke bygges på at dommerne bruker sin rett til å tolke bevis. Den bør ikke bygges på indisier. Dommen bør ha klare henvisninger og forståelige knytinger til de sentrale påstandene i tiltalen, skriver den tidligere politilederen.

Lagmannsretten mente at Jensen enten hadde løyet eller at forklaringen hans på sentrale punkter var så lite troverdig at retten så helt bort fra den, mens Jensen hevder dommen mangler henvisninger til en rekke vitnemål.

 

Kjøp «Islamismen i Sverige» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.