Jacqueline Eustache-Brinio. Stillbilde: Public Sénat / YouTube.

«Den radikale islamismen er mangeformet og den trenger inn i alle sider ved det sosiale livet, hvor den påtvinger nye sosiale normer ved å utnytte den individuelle friheten», heter det i en rapport utarbeidet av en kommisjon til granskning av islamistisk radikalisering i Frankrike, som torsdag ble lagt frem for det franske Senatet.

Kommisjonen, som ble utnevnt i november 2019 og består av rundt tredve senatorer, har intervjuet en rekke offentlige tjenestepersoner, organisasjonsledere, forskere og politikere med sikte på å kartlegge den islamistiske radikaliseringen, opplyser Le Figaro, som har fått innsyn i rapporten.

Bildet tegnes av en vedvarende spredning av radikal islam i landet. «Hele Frankrike, bortsett fra den vestlige delen, er berørt av radikal islam», sier senator Jacqueline Eustache-Brinio, som har ledet kommisjonen sammen med senator Nathalie Delattre.

I rapporten tilkjennegir kommisjonen bekymring for «spredningen av adferd som reiser spørsmål ved sameksistensen og direkte påvirker tankefriheten, likestilling mellom menn og kvinner samt homofile personers rettigheter».

«Foruten det som gjelder kulturen, ser vi i visse områder etableringen av islamistiske økosystemer», understreker Jacqueline Eustache-Brinio, «hvor man lever adskilt».

Tiden for å reagere er nå eller aldri, hevder hun. Rapporten foreslår da også hele 44 økonomiske, sosiale og kulturelle tiltak for bekjempelse av den islamistiske radikaliseringen og dens virkninger på samfunnet. Et hovedmål er å stanse det rapporten kaller «predikantmaskinen».

Et av forslagene er at lokale politikere og tjenestepersoner skal få opplæring både om sekularisme og radikal islam for å unngå at islamistene tar «kontroll over deler av den franske befolkningen». Det foreslås også å forby virksomheten til predikanter som tilhører Det muslimske brorskapet. Videre kreves større innsyn i religiøse organisasjoner, ikke minst hva angår finansiering fra utlandet.

Enhver organisasjon som ønsker å dra fordel av subsidier fra lokale myndigheter, må også «undertegne et charter som omfatter respekt for republikkens verdier».

For femten år siden ville muslimbrødrene ha moskeer, i dag vil de ha skoler, sier Eustache-Brinio i et intervju med Atlantico. De infiltrerer også lokalpolitikken flere steder, og det gjelder ikke bare de grønne, sier hun.

 

Kjøp «Islamismen i Sverige» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.