Professor Terje Tvedt. Foto: Facebook

Alle som kan noe om energiproduksjon, vet jo at vannkraft er overlegen vindkraft. Norge har naturgitte forutsetninger for vannkraft. Flate land som Danmark og Nederland, har ikke det.

Hvorfor satser regjeringen Solberg da på vindkraft, spør historieprofessor og internasjonalt anerkjent ekspert på elver og vannets historie, Terje Tvedt, på sin Facebook-side.

Vannkraft forurenser ikke luften, den er fleksibel og forutsigbar, minner Tvedt oss om, og legger til:

Høytliggende norske reservoarer utgjør et kjempebatteri av lagret energi som kan utnyttes når man vil og har dermed et avgjørende konkurransefortrinn sammenlignet med ikke-magasinerbar vindkraft. Alle fornuftige mennesker vil derfor – om de ble stilt over valget – velge vannkraft fremfor vindkraft.

Fun fact fra Tvedt: Norge hadde i 1929 2000 kraftverk, mens det i Egypt var ett. Vi har enorme komparative fordeler.

Mange ville derfor funnet det naturlig om Norge stilte seg i spissen for å utvikle ny og mer effektiv teknologi på dette feltet, i stedet for å subsidiere vindkraftindustrien og satse på importert teknologi. (…) De som skal være nasjonale strateger må ha svært gode grunner når de, gitt dette helt særegne vannlandskapet, nå satser på vindkraft i stedet for å videreutvikle vannkraften. Men hvilke? (…) Potensialet overgår vindkraft mange ganger.

Sluttappellen er kraftfull – man merker at Tvedt er utålmodig med amatørskap:

Har politikerne glemt at de er ledere i Europas vannland nummer én? Tror de snarere at de opererer på en eller annen postmoderne abstrakt arena, der lokale naturforhold er irrelevant, skygget for av diskusjoner om skatteregler, grønne sertifikat, investeringskapital osv. Eller hva er det? Mine spørsmål er basert på arbeid med vannets rolle i samfunn over mange år.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!