I en vitenskapelig artikkel publisert i siste utgave av tidsskriftet International Journal of Sustainable Energy (Internasjonal journal for bærekraftig energi), viser den norske professoren Jan Emblemsvåg at det vil bli både billigere og bedre å elektrifisere Melkøya med kjernekraft, fremfor vindkraft.

Forskningsartikkelen har fått tittelen «Powering large industrial facilities – using wind- or nuclear power?», og et lite utdrag av artikkelen er presentert på Jan Emblemsvågs side på Facebook,på engelsk. Her oversatt til norsk av Document:

Her er min siste artikkel der jeg har utført en enkel analyse av bruk av vindkraft eller kjernekraft for en brownfield-studie (Melkøya i Norge). Gitt at infrastrukturen for atomavfall er etablert, er kjerneenergialternativet klart mest lønnsomt og også det beste for hele regionen.

Vindkraft-alternativet vil påvirke annen industri og lokalbefolkningen fordi det store industrielle anlegget vil forbruke all vindkraften (fra 1800 MW installert) og fortsatt mangle strøm i 2750 timer per år (og dermed bruke vannkraft og/eller import).
Kina satser på kull og kjernekraft
I et annet innlegg på sin offentlige side på Facebook, skriver Emblemsvåg om Kina og Russlands forhold til kjernekraft. Selv om Kina har markert seg som den viktigste leverandøren av teknologi til såkalt ren energi, satser landet også på kjernekraft:

De to landene som sitter på mest kritiske mineraler og metaller for dagens grønne skifte, satser på noe helt annet. De har nok forstått forretningsverdien i fornybarenergi ift Vesten, men selv bruker de ikke samme medisin (bare nok til å sikre kompetanse og troverdighet).

Kina har en uttalt strategi som går ut på å gjøre andre mer avhengig av Kina, mens de selv gjør seg mindre avhengig av andre. På denne måten vil den realpolitiske maktbalansen endres over tid (noe Kina har nok av).

Dette vil selvsagt vesten betale dyrt for, og vi ser det allerede hvordan fornybar-energiselskapene dras mot Kina eller går konkurs. De teknologiene som skulle sikre samfunnet inn i et grønt skifte blir sakte men sikkert ikke tilgjengelig annet enn via kjøp fra Kina.

Energi som våpen vil bli et kraftig verktøy som mange av vestens beslutningstagere, spesielt i Europa, ikke ser ut til å forstå; de rusher de inn i klørne på den kinesiske dragen.

Fascinerende utvikling som er ganske like hvordan europeerne selv tok kontrollen over store deler av verden med kunnskap for 3-400 år siden. Datidens store makter i Asia forstod ikke militær teknologi og viktigheten av teknologi, generelt. Det tok Kina inn i det de selv kaller for «Century of humiliation» – som de selvsagt har lært av. Nå går spesielt Europa selv inn i samme fellen fordi de ikke forstår energi. Så, historien gjentar seg, men ikke helt likt… (Facebook)

Les også: 


Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.