Statsepidemiolog Anders Tegnell leder svenskene i det som ikke ser ut som et særlig vellykket felttog mot korona-epidemien. Foto: TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS 

Svenskene har som kjent valgt en annen korona-strategi enn de fleste andre. Det å bygge såkalt flokk-immunitet har stått sentralt. Nå avskrives denne strategien som urealistisk tankespinn. Prisen har vært svært, svært høy for den svenske befolkningen.

Til nå har Sverige nesten ufattelige 3460 døde (per tirsdag ettermiddag, ifølge Aftonbladet). Det er en helt tragisk utvikling sammenlignet med Norge, hvor antallet døde så langt er 229. Sverige har dermed 15 ganger så mange døde, mens befolkningsstørrelsene i de to landene skulle tilsi et tall to ganger så høyt. Bare i Stockholm er antallet døde 1733, altså nesten halvparten av det samlede dødstallet.

Svenske helsemyndigheter og deres frontfigur, statsepidemiolog Anders Tegnell, har hele tiden hevdet at landet vil være best tjent med mildere tiltak enn det Norge har valgt. Tanken har vært å utvikle en såkalt flokkimmunitet, der befolkningen gradvis gjennomgår sykdommen og legger en bak seg. På det viset skal viruset dø hen.

Dessverre ser det så langt ut til at det i all hovedsak er svenske innbyggere som dør som resultat av denne strategien, og ikke viruset.

Spredningen i Sverige fortsetter, og tallet på døde fortsetter å øke.

Likevel har svenske myndigheter holdt fast på sin strategi. Det er få signaler om revurdering og dyptgående selvkritikk, selv i møtet med en så fatal utvikling.

I Italia har en forskergruppe sett nærmere på nettopp den strategien svenskene har gått for.

Det er Fria Tider som melder om saken:

«Den nya italienska studien innebär ett nytt hårt slag mot Sveriges strategi, som går ut på att medvetet låta en stor del av befolkningen smittas av covid-19», skriver avisen.

Hovedfunnet i studien er at Sveriges strategi vil ta uforholdsmessig lang tid å gjennomføre, med tilsvarende høye kostnader i form av dødsfall i mellomtiden. For at flokkimmunitet skal være en realitet, regner man at en betydelig del av befolkningen må ha vært smittet. Dit er det en lang vei å gå:

«Enligt studien från det italienska institutet ISPI är länderna i Europa långt ifrån att nå de exponeringsnivåer som krävs för den typen av immunitet. I Belgien, som toppar listan, beräknas fortfarande bara 6,2 procent av befolkningen ha smittats hittills.»

«Motsvarande siffra i Sverige är endast 2,5 procent. Den siffran inte i närheten av de 40 procent som enligt svenska experter krävs för att nå flockimmunitet.»

Sverige er ikke i nærheten, altså. Selv med nesten tre og et halvt tusen døde. Det er mennesker som aldri kommer tilbake, uansett hvordan det går med Tegnells strategi etter hvert. Prisen for den svenske befolkningen kan bli grotesk høy før den lovede flokkimmuniteten/masseimmuniteten er på plass.

«För att nå någon form av flockimmunitet måste andelen som exponerats för viruset vara över 70 procent, enligt studien. Det är 28 gånger fler än andelen som för närvarande beräknas ha smittats i Sverige», refererer Fria Tider.

Derfor tar italienske forskere sterke ord i bruk når de beskriver det svenske veivalget:

«Massimmunitet är en fantasi», säger Carlo Rosa, vd för Diasorin, ett italienskt bioteknikföretag som producerar coronatester för Europa, till Financial Times.

Fria Tider skriver at Sverige nå «gjennomsyres» av artikler og påstander fra ulike hold om at man snart har oppnådd målet om flokkimmunitet. Men dette ser ut til å være temmelig fjernt fra sannheten.

Også fra en rekke andre hold i verden reageres det nå sterkt mot Sveriges underlige håndteringen av korona-krisen. Til dels svært meget kraftige formuleringer tas i bruk:

«I måndags riktade WHO-chefen Michael Ryan mycket hård kritik mot den svenska strategin, som han beskrev som «brutala kalkyler som inte sätter människor, liv och lidande i centrum».

Det er hard kost for svenske myndigheter.

Fasiten på det hele er det ingen som sitter med per i dag. Men så langt bør det være grunn for svenskene til å se litt mer kritisk på egne veivalg enn det som er gjort til nå.

Man kan vanskelig sitte og se på at dødstallene øker på denne måten. Til syvende og sist er det regjeringens ansvar, det vil  statsministerens dømmekraft som bestemmer landets videre utvikling i saken.

Alle vil muligens ikke finne det like betryggende, med tanke på hvem som faktisk er statsminister i Sverige i dag.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

 

Støtt Document – det er enkelt med Vipps: