Kan bli tiltalt? Statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell. Foto:   TT News Agency/Claudio Bresciani/Reuters.  

Det begynner nå å bli åpenbart at svenskenes egenkomponerte strategi mot koronaviruset har slått feil. Nå mener en svensk jus-ekspert at dette kan få rettslig etterspill for de ansvarlige. Noen kan havne for domstolen, kanskje til og med toppolitikere.

Sverige valgte sin egen vei i kampen mot viruset. Det har fått stygge følger, i form av skremmende høye dødstall så langt.

Men nå begynner den nasjonale enigheten om dette for alvor å slå sprekker. Sverige er vanligvis preget av en nærmest oppsiktsvekkende lojalitet og ærbødig lydighet overfor myndighetsorganer. Mangelen på offentlig debatt om  innvandringspolitikken er et eksempel på det.

Men når medienes forsider daglig er fulle av sjokktall om korona-dødsfall, reageres det også i Sverige. Spesielt med tanke på at utviklingen i nabolandene er langt mindre dramatisk, basert på at man f.eks. i Norge og Danmark har valgt en annen kurs og strategi i dette arbeidet.

Det er SVT («Sveriges NRK»)  som melder at en svensk ekspert på arbeidsrett, Tommy Iseskog, nå tar til orde for at korona-håndteringen må få juridisk etterspill. Han er først og fremst opptatt av hvordan myndighetene har forsømt sikkerheten til utsatt helsepersonell som arbeider i fremste linje.

«Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal som riskerar smittas på jobbet», säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Dette kan etter Iseskogs mening få alvorlige konsekvenser:

«…(Tommy Iseskog) tror att chefer och kanske även politiker kommer ställas inför domstol», beretter SVT.

Konkret handler det om mangel på verneutstyr, noe som etter Iseskogs mening kan være direkte livsfarlig for de helseansatte. Det hele skyldes etter hans syn at det er gjort en svært dårlig jobb fra de ansvarlige.

«Det har kommit flera larm från vårdpersonal och skyddsombud om att det saknas skyddsutrustning i vården. Samtidigt har regionerna enats om att minska kraven på skyddsutrustning. Nu säger man att kortärmad skyddsrock räcker i de flesta situationer, och att ansiktsmask inte behövs om man har visir, något som delvis avviker från vad WHO säger. Detta beslut har skapat ännu mer oro bland personal.»

Eksperten hevder det her er snakk om rene lovbrudd, og er tydelig på hvor ansvaret ligger:

« Ansvaret för arbetsskyddet ligger på arbetsgivaren, och det är personligt. Det är som individer som chefer inom vård och omsorg alltså kan ställas inför rätta i brottmål, om det funnits brister i arbetsmiljön.»

Men han mener det strafferettslige ansvaret ikke stanser hos ledere innen helsevesenet. Også politikerne på toppen er etter hans oppfatning delaktige i dette som nå utspilles:

«Om det finns direktiv uppifrån, som nu från politiker i regionledningen, så kan det straffrättsliga ansvaret hamna där. Även om fällande domar är ovanliga, tror han att vi kommer få se rättsprocesser om brister i arbetsmiljön, särskilt om vårdpersonal skulle avlida av covid-19.»

«Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol, säger Tommy Iseskog».

Han er ikke konkret med hensyn til hvilke ledere og politikere det kan bli aktuelt å tiltale. De øverste øverste ansvarlige for den dramatiske helsesituasjonen i landet er den hyppig mediomtalte statsepidemiolog Anders Tegnell,  og naturligvis regjeringen under ledelse av statsminister Stefan Löfven.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.