-Har vi gjort noe feil, tro? Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell leter etter svarene. Foto:   Janerik Henriksson/TT News Agency/REUTERS 

Nærmere 600 svensker har nå dødd med koronaviruset. Det er mer enn 500 flere enn antallet døde i Norge.  Nå klør svenskene seg i hodet, og skjønner ikke helt hvordan dette kunne skje. -Varför är det så?

Dagens korona-oppdatering i Sverige ga få lyspunkter. Mens Norges helseminister Bent Høie erklærer kontroll over epidemien, må svenskene konstatere at dødstallene fortsetter å øke i skremmende takt. Siste døgns status er at man nå ligger på hele 591 døde. Det er så mye som 114 nye dødsfall siden dagen før. Det er bortimot 25 prosent flere døde på ett døgn (23.8 prosent).

Dette er tall som får en del svensker til å lure på hva som egentlig foregår i landet. Aftonbladet sammenligner med tilstanden i Norge:

«Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att 591 personer dött i Sverige till följd av coronaviruset. Sammanlagt är 7 693 personer smittade, enligt Folkhälsomyndigheten.

I grannlandet Norge har man enligt Johns Hopkins University 5 866 bekräftade fall av coronasmittade och enligt senaste statistiken 78 dödsfall.»

Forskjellen er formidabel, og naturligvis langt større enn ulikhetene i folketall skulle tilsi. To naboland med nokså like forutsetninger ender opp med totalt ulike forløp og ulike resultater i denne situasjonen. I hvert fall ser det slik ut foreløpig, man skal være varsom med å trekke endelige slutninger på dette tidspunkt.

I en slik situasjon er det naturlig at svenskene leter med lys og lykte etter en fornuftig forklaring på hvorfor det er blitt slik. Aftonbladet refererer til landets etter hvert svært så profilerte statsepidemiolog, Anders Tegnell:

«Orsaken, enligt Anders Tegnell: Norge har inte samma spridning på äldreboenden.»

Forklaringen skal altså være at det er færre eldre blant de smittede i Norge.

Tegnell presierer for Aftonbladet:

«Det finns två skäl: att man har smittan hos yngre personer än vi haft i Sverige. Det andra är att man, av skäl vi inte riktigt vet än, har mycket mindre spridning på äldreboenden i Norge än Sverige. Vi har diskussionen för att förstå vad skillnaden är i struktur, testning och personalomsättning, som gör att norska äldreboenden varit bättre på att hålla borta smittan, säger Anders Tegnell».

Han kommer ikke nærmere inn på hvorfor flere svenske eldre er smittet, om det kan ha noe med tiltakene blant de ansatte innen eldreomsorgen osv. å gjøre. Helt tilfeldig er dette neppe, selv om det kan virke som om Tegnell gjerne vil fremstille det slik.

Men Tegnell finner likevel noe å trøste seg over, midt i en situasjonen der hans foreskrevne politikk per nå ser ut til å ha ført landet ut i en katastrofal og tragisk utvikling:

«Sverige är bland världens bästa, ingen annanstans kan man kontrollera dödsfall med personnummer, vi har nog fler säkra dödstal i Sverige än annanstans, säger Anders Tegnell.»

Han er med andre ord svært tilfreds med at man har så god oversikt over hvor mange som dør! Statistikkarbeidet fungerer utmerket.

Dette er muligens et godt eksempel på hva en del vil kalle å ha «feil fokus», og burde antagelig fremkalt en storm av kritiske spørsmål fra blant annet Aftonbladet.

Men svensk presse følger opp sin tradisjon med å lytte ærbødig og servilt når myndighetspersoner taler, enten det er om innvandring, klima eller en dødelig epidemi.

Avisen kan videre berette hvordan epidemien er spredt omkring i deler av Sverige:

« När det kommer till regionerna är det ojämnt fördelat, Region Stockholm vårdar flest antal covid-19-patienter. Det betyder inte att de som har mindre kapacitet inte behöver stöd också. Det måste takta med belastningen. Vi försöker titta på det, med förstärkningar i form av respiratorer och intensivvårdsresurser, men också transportkapacitet och andra behov, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef, på Socialstyrelsen.»

Nettopp spredningen utover i landet ga NRK Dagsrevyen et bilde av i går, da de i en reportasje besøkte byen Uddevalla, ikke langt fra grensen mot Norge.

Her kunne NRKs reporter opprørt berette om at livet gikk mer eller mindre som normalt. En kikk innom en bar viste at ute på byen i Uddevalla danset, festet og koste folk seg som vanlig. De klemte hverandre, drakk av hverandres glass og flasker, og så ikke ut til å ha hørt noen epidemi overhodet.

«Det er ikke rart at smitten spres», oppsummerte reporteren, med vantro røst og oppspilte øyne.

Hva om det var en eller flere ansatte i eldreomsorgen blant dem som moret seg i den baren? Det er kanskje ikke helt utenkelig? Da trenger man ikke undres over hvorfor mange eldre svensker nå dør – og trolig kommer til å fortsette å dø de neste dager og uker.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.