Språkproblemer på institusjonene er ikke det eneste svenske pensjonister må slite med fremover.  

Svensk økonomi har lenge vært under press. Korona-epidemien har forverret situasjonen. Nå varsles det at pensjonene må senkes. De som bygget landet, må betale prisen for myndighetenes ukloke politikk i senere år.

Ytelsene til pensjonistene er en viktig målestokk for et lands velferdsutvikling. I så måte ser det ikke så lyst ut for Sverige. Pensjonistenes velferd skal ofres for å betale regningen etter de seneste regjeringers elleville, politisk korrekte sløse-fest.

Mange års svært liberal innvandringspolitikk har påført Sverige enorme økonomiske byrder. Dette har til en viss grad vært kompensert med et effektivt næringsliv. Sverige er tradisjonelt en innovativ og produktiv industrinasjon.

De siste par årene har det imidlertid buttet for svensk økonomi. Finansavisen skrev i 2019 dette om tilstanden:

«Problemene i kø for svensk økonomi.

Tillitsindikatorer viser at svenske bedrifter og husholdninger allerede forbereder seg på klart svakere tider. Sysselsettingen synker, og ledigheten har i sommer steget mye. KI tror ledigheten vil stige til 7,1 prosent neste år.»

Korona-epidemien fra mars 2020 har bidratt til å svekke svensk næringsliv ytterligere, og landets økonomi nå sliter tungt.

Ifølge Svenska Dagbladet pågår det nærmest et konkursras i Sverige, og situasjonen er mer alvorlig enn i noen av de nordiske nabolandene. Spesielt er man nå bekymret for utviklingen i svensk økonomi utover høsten.

«Sverige är värre drabbat av konkurser än övriga länder i Norden under pandemin. Samtidigt blir sommaren avgörande för en eventuell ny konkursvåg i höst», skriver avisen (betalingsmur).

Dette får konsekvenser for befolkningen. Ikke minst rammes de eldre, slik det så ofte er tilfelle når et lands økonomi begynner å vakle. De som har bygget opp en nasjon, er de som først må betale prisen når deres etterkommere ikke makter å forvalte arven på en fornuftig måte.

Fra svenske myndigheter varsles det at man ser seg nødt til å redusere pensjonene til den eldre delen av befolkningen. Det er Fria Tider som forteller dette:

«Inkomstpensionen kommer sänkas kraftigt under 2022. Så lyder nya prognosen från Pensionsmyndigheten», skriver Fria Tider.

Det er om ett og et halvt år denne reduksjonen skal tre i kraft. Fria tider siterer Ole Settergren, analysesjef hos Pensionsmyndigheten:

«Det är inte förrän 2022 som sänkningen kommer, enligt den nya prognosen. Inkomstpensionen väntas då minska med hela 2,7 procent», sier Settergren.

Han er tydelig på at dette kommer til å svi så det kjennes for mange av landets pensjonister:

«En sänkning med 2,7 procent är stor. Det är en sänkning som kommer att vara märkbar, framför allt för dem som har en stor andel inkomstpension i sin pension», säger Ole Settergren till TT.

I Sverige har man som kjent perfeksjonert kunsten å tildekke reelle årsaksforhold bak utviklingstrekk i samfunnet. Korona-situasjonen vil derfor trolig bli brukt som hovedforklaring (antagelig eneste forklaring) på de mange velferdskutt som nå står for døren i Sverige.

Men bare de aller mest naive kan unngå se sammenhengen med den massivt feilslåtte innvandringspolitikken og delvis den meningsløse klimapolitikken som de seneste årene har svekket landets økonomi dramatisk. Også andre forhold har spilt inn og

Det er naturlig å spørre seg: Kan Sverige noensinne igjen bli den velferdsnasjonen landet engang var?

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.