Sverige har i dag betydelig flere dødsfall knyttet til Covid-19 enn sine naboland – noe som ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell skyldes det høye innvandringsnivået.

Financial Times publiserte fredag ​​et intervju med Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, som er mannen bak landets internasjonalt omtalte pandemistrategi. I en verden hvor mange land valgte den harde veien, med lovgivning og harde nedleggelser av hele samfunn, har Sverige under hele pandemien utmerket seg med sin mye mykere håndtering. Etter råd fra Tegnell har Sverige brukt anbefalinger i stedet for lovgivning, unngått nedstengning og holdt barneskoler åpne under pandemien.

Grunntanken var å oppnå flokkimmunitet blant befolkningen ved å la viruset spre seg, samtidig som man beskyttet risikogruppene.

Til å begynne med mislyktes taktikken, da viruset spredte seg til mange sykehjem. Årsaken til dette anses å være en kombinasjon av faktorer. En stor del av personalet som jobber i eldreomsorgen i Sverige, er ansatt på timebasis, noe som gjorde at de reiste til arbeidsplassene sine av økonomiske årsaker, selv om de var syke. Det var mangel på verneutstyr, og ansatte hadde ofte dårlige språkkunnskaper og mangelfull opplæring. Eldre som ble syke, ble nektet legehjelp med for eksempel oksygen, og fikk i stedet palliativ behandling, noe som førte til at et stort antall eldre døde.

Kritikken mot Tegnell var til tider veldig sterk, både nasjonalt og internasjonalt. Men kritikken avtok etter hvert, da det ble klart at de strenge restriksjonene som ble pålagt i mange land, ikke hadde noen stor effekt på antall dødsfall.

– Nu är vi två år in i detta och Sverige utmärker sig inte. Vi är inte bäst, men definitivt inte sämst. Så nu är det ju vad folk undrar: Hur mycket nytta gjorde alla dessa drakoniska åtgärder för någon? sier Anders Tegnell.

Under intervjuet med Financial Times understreker Tegnell at han ikke angrer på sine avgjørelser under pandemien. Resultatene så langt har vist at Sverige har klart seg bedre gjennom pandemien enn de fleste land i Europa, men at dødsraten per innbygger er betydelig høyere i Sverige enn i de nordiske nabolandene. Svenske medier har ikke ønsket å spekulere i hvorfor det er slik, men Tegnell mener det skyldes at Sverige på mange måter skiller seg fra sine naboer gjennom fremfor alt betydelig høyere innvandring.

– Det svenska samhället är väldigt annorlunda jämfört med samhället i Norge och Finland, vilket vi tenderar att bortse från eftersom vi delar en lång gemensam historia och har liknande språk. Covid bryr sig inte om historia eller språk, det bryr sig om socioekonomisk status, invandrarbakgrund och trångboddhet. Det är där Sverige sticker ut i en nordisk kontext, men inte så mycket i en EU-kontext, sier Tegnell.

Selv om Anders Tegnells uttalelse er kontroversiell, er den ikke uten bakgrunn. Under pandemien viste det seg at enkelte innvandrergrupper var sterkt overrepresentert, både blant pasientene som ble tatt hånd om på intensivavdelingene og blant de omkomne. De innvandrertette områdene ble også hardere rammet enn resten av landet, og det ble derfor satt i gang informasjonskampanjer for å nå disse gruppene.

At innvandrere ble hardere rammet, har vært vurdert på grunn av faktorene Tegnell nevner i intervjuet, men også kulturelle, religiøse og sosiale faktorer. Mistilliten til samfunnet viste seg å være større blant disse gruppene, hvor individene også ofte hadde en fatalistisk og skjebnesvanger holdning til livet som gjorde at de ikke fulgte de gitte anbefalingene.

I dag har Sverige registrert 15 078 dødsfall relatert til Covid -19, som tilsvarer 1 466 dødsfall per million innbyggere, ifølge statistikk fra Statista. Tilsvarende tall for Norge er 948 dødsfall (177 dødsfall per million) og for Danmark 2 743 dødsfall (471 dødsfall per million).

Financial Times (bak mur)
Fria Tider

Kjøp «Klanen» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.