Justisminister Monica Mæland (H) la frem forslag til nye fullmaktslover sammen med statsministeren onsdag.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen har fått tilslutning fra flertallet på Stortinget til en kriselov som gir regjeringen utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen.

Slottet har varslet at kong Harald holder statsråd på Slottet onsdag klokka 17. Ifølge Dagbladet blir lovforslaget lagt fram der.

Loven skal gjøre det enklere å raskt sette i verk tiltak som anses som nødvendig for å håndtere koronakrisen. Den innebærer at regjeringen kan sette til side lover og regler uten å gå via Stortinget, slik den normalt måtte ha gjort.

Regjeringen ønsket at loven skulle gjelde ut 2021, men det sa Stortinget nei til, skriver Dagbladet.

Gjelder i seks måneder

Det har vært samtaler med partiene på Stortinget om loven siden tirsdag, får NTB opplyst av kilder med god kjennskap til saken. Det opplyses videre at den kommer til behandling i Stortinget torsdag.

Opposisjonen har fått gjennomslag for at den kun skal gjelde i seks måneder, og at den kan oppheves av en tredel av Stortinget, får NTB opplyst. Det er også lagt inn flere andre punkter som skal sørge for kontroll med regjeringens bruk av fullmaktene.

Arbeidstakeres rettigheter

I arbeidet med kriseloven har det vært viktig for opposisjonen å sikre arbeidstakernes rettigheter.

– Vår forutsetning for å støtte en slik lov er at partene i arbeidslivet konsulteres om dette. Vi snakker om trepartssamarbeidet i festtaler. Nå er det krise. Og partene er rede til å ta store grep, men da må de trekkes med, sa Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv tirsdag.

Både kong Harald og kronprinsen er til stede i statsrådet. Kongen og dronning Sonja har vært i karantene etter et statsbesøk i Jordan. I forrige statsråd deltok derfor kongen via videolink.