Påførte Erna Solberg onsdag 18. mars det norske demokratiet en stor skade? Fullmaktslover har tradisjonelt en svært dårlig klang blant mennesker som er opptatt av rettsstaten. Men plutselig kaster man seg i armene på det helt ukjente. Foto: Ørn E. Borgen/Scanpix

Ordet «fullmaktslov» har en biklang av noe truende. Regjeringens argumentasjon for hvorfor de trenger nye lover for å håndtere epidemien, virker ikke overbevisende. Formålet sies å være behovet for å opprettholde normale funksjoner. Men «normale funksjoner» fungerer ikke, så hva er da formålet?

Loven åpner for å sette gjeldende lover til side, og skal sørge for at normale funksjoner i samfunnet kan holdes oppe så lenge krisen pågår, bekrefter statsminister Erna Solberg.

Dette språket virker truende.

– Vi har en hverdag som ikke er til å kjenne igjen. Mange føler frykt og uro, noen føler angst. Mange er bekymret for økonomien, og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Regjeringen legger frem ny korona-lov som gir krisefullmakter

NRK omtaler det som «beredskapslover». I praksis er dette et stort skritt mot unntakstilstand. I en unntakstilstand gjelder ikke vanlige lover. Myndighetene kan sette dem til side etter forgodtbefinnende.

Justisminister Monica Mæland sa hun vil kontakte fylkesmennene for å få kartlaget omfanget av «hyttefolket». Om nødvendig vil det komme en egen lov som gir fullmakt til å beordre dem ut av hyttene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

 

Erna Solberg var inne på at det er behov for forenklet rettsprosess, og det åpnes for at rettsmøter kan foregå skriftlig eller digitalt. Det hørtes ut som hurtigdomstoler. Når justisminister Mæland igjen begynte å snakke om hyttefolket, og sa det kan bli nødvendig med en lov for å fordrive folk fra hyttene sine, så må vi igjen spørre: Hvor er vettet? Myndighetene virker nærmest besatt av at folk har reist på hyttene sine.

Det er noe som kalles eiendomsrett og privatlivets fred. Men her åpner myndighetene for å beordre folk vekk fra sine eiendommer. Det er uten sidestykke i fredstid.

Hvis bekymringen gjelder manglende helsetilbud, kan man gjøre det klart at man er i fjellet på egen risiko.

Hurtig prosess

Ellers gjelder loven myndighetenes adgang til forenklet og rask prosess. Uten å gå veien om Stortinget, som det heter.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier det er snakk om en midlertidig lov som skal gjøre det lettere å vedta forskrifter raskt, uten å gå via Stortinget. Endringene som blir vedtatt, skal gjelde i inntil seks måneder, og skal opphøre i sin helhet senest 31. desember.

– Dette skal brukes der det er nødvendig, når det er forsvarlig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi ber om fullmakter. De skal ikke utnyttes, eller misbrukes, sier Mæland.

Mæland har utmerket seg ved å være svært styringsvillig, for å bruke et pent ord. Når en regjering sier den trenger å kunne handle raskt og har behov for å gå utenom Stortinget, så er denne fremgangsmåten noe vi ellers kaller kupp.

Den danske regjering fikk også Folketinget med på fullmakter basert på tvang, helt uten sidestykke i fredstid.

Hva er det som foregår? Hvorfor virker partiene ivrig etter å gi regjeringen ekstraordinære fullmakter som setter parlamentarisk praksis til side?

Gummistrikklov

Språket er vagt og generelt:

Loven kan utfylle, supplere eller sette til side gjeldende lovgivning så sant formålet er å opprettholde normal drift av samfunnet.

Dette er en gummistrikklov, som kan brukes til nær sagt hva som helst.

Erna Solberg avsluttet med å forsikre at fullmaktsloven ikke vil bli misbrukt. Men det kommer andre statsministre etter henne. Poenget med regler og prinsipper er at de skal beskytte borgerne mot misbruk. Lovene er forutseende, og tar høyde for at den utøvende makt kan bli illegitim. Det er for dumt at Erna Solberg bruker argumentet: Dere kan stole på meg/oss.

Rekkefølgen

Regjeringen har allerede reagert uten sidestykke på epidemien: Stengt flyplasser og havner, satt ut Heimevernet ved grensestasjoner, sender utlendinger uten oppholdstillatelse ut av riket, stengt skoler og utesteder, og yrker som har fysisk kontakt med kundene, har måttet stenge. Tiltakene har allerede fått store økonomiske konsekvenser og vil koste enorme summer.

Likevel mener regjeringen at den trenger ekstraordinære fullmakter, eller «beredskapslover».

Det er rekkefølgen på begivenhetene som er skremmende. Hva mer er det regjeringen har i tankene?

Den villigheten som man hiver seg på fullmaktslover med, gir inntrykk av at man er «on a roll», som man sier på engelsk. Regjeringen, embetsverket og mediene har satt seg i bevegelse og er på et «kjør». De virker å være ute av kontroll.

De skulle kontrollere epidemien, men nå er det snakk om å tilsidesette parlamentarismen.

Den (:Loven) vil gi regjeringen mulighet til å i hvert tilfelle kunne vedta en enkelt forskrift om det aktuelle temaet og iverksette den umiddelbart, uten å gå via Stortinget.

Parallelt

Det som setter loven i et dybdeperspektiv, er fullmaktene som Mette Frederiksen har fått i Danmark: Politiet kan gå inn på privat eiendom, kan konfiskere, kan tvangsvaksinere, kan tvangsinternere, og militære har nå opprettet leirer for tvangsinternering.

Det er noe uhyggelig ved tempoet det skjer med. Det er som om epidemien har gitt en anledning til å iverksette planer. Man har bare ventet på en krise som var stor nok til at folk finner seg i hva som helst.

Gjør de det?

 

 

 

Hvis du setter pris på et kritisk blikk på samfunnsutviklingen:

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.