Sakset/Fra hofta

Det ser ut til at regjeringen utnytter koronakrisen til å skaffe seg permanente unntakslover som gir adgang til å tilsidesette vanlige lover og regler, f.eks privat eiendomsrett, ytringsfrihet. Offentlighetsloven er allerede innskrenket. Justisminister Monica Mæland og Erna Solberg er ved å omdanne måten Norge styres på og bogernes rettigheter. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Det er flertall på Stortinget for å forlenge unntaksloven med en måned til 27. mai. Men Erna Solberg synes det er for kort. Hun sier at Stortinget må belage seg på ikke å ta ferie, hvis hun ikke kan styre en lengre periode med fullmakter.

Regjeringen foreslo fredag å forlenge den særskilte kriseloven fram til 27. mai. Forslaget vil etter alt å dømme få tilslutning i Stortinget.

– Vi har sagt at med den situasjonen vi har nå, må Stortinget ha en eller annen form for bemanning i sommer, hvis vi ikke har større fullmakter, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Årsaken er at det kan dukke opp saker i løpet av sommeren som må hurtigbehandles.

– Det betyr at tradisjonell sommerfri som Stortinget har hatt, hvor man har kunnet planlegge for at det ikke er møter i Stortinget på en åtteukersbasis, det kan man ikke regne med denne sommeren, sier hun.

Det kan utlegges som manglende respekt for Stortinget. Erna Solberg trenger ikke belære Stortinget om hva som kan komme til å skje hvis «noe skulle dukke opp». Det er rationale/begrunnelsen for unntakslover: Noe uforutsett kan skje. Men man bygger ikke landets lover på eventualiteter ingen kan forutsi.

Dvs. det er det den såkalte koronaloven gjør: Den sier at dette er en så stor krise at regjeringen må ha frie hender.

Så langt er flere titall midlertidige forskrifter innført med hjemmel i loven, mens noen få er stanset av de folkevalgte. (NTB)

En av sakene hvor flere offentlige instanser ønsker innskrenkninger er i offentlighetsloven. Myndighetene ønsker å kunne unnta saker for innsyn, ut over adgangen de allerede har.

Helseminister Bent Høie ble fredag intervjuet i Politisk kvarter av Astrid Randen om den nye smitteappen til Folkehelsa. De som registrerer seg blir overvåket gjennom mobilen. Randen ville vite hvor mange i direktoratet som satt med krypteringsnøklene som gjør det mulig å se hvem telefonnumrene tilhører.Men det ville han ikke svare på. Randen måtte presse ham til å si at det var «noen få».

Vi har sett en utvikling over lang tid hvor myndighetene skjermer hva de driver med. De vil ha full kontroll. Derfor har de utstyrt seg med store presseavdelinger. Hvert eneste departement, hver eneste statlig etat av noen størrelse har titalls informasjonsmedarbeidere. Deres jobb er like mye å holde informasjon tilbake som å få den ut. Alle vet det.

Med en unntakslov kan regjeringen gjøre ting den ellers ikke ville kunne. Erna og Monica Mæland ønsker en lang periode med unntakslover. Når hun ikke får viljen sin truer hun Stortinget med at de må belage seg på ikke å ha ferie. Det er uhørt.

Statsministeren understreker at hun oppfatter signalene fra Stortinget slik at forsamlingen planlegger for å holde «sommeråpent».

– Så lenge Stortinget kan fungere, er ikke dette så farlig for oss. Dette var noe vi fremmet også fordi vi var i en situasjon hvor det så ut til at Stortinget ikke ville møtes så mye, sier hun om kriseloven. (NTB)

Nordmenn skal ikke holde utenlandsferie i år. Det gjelder også stortingsrepresentantene.

Statsministeren sier de forbereder proposisjoner som skal avløse unntakslovene. Da må Stortinget innkalles likevel, hvis det haster. Ved å gi inntrykk av at det haster så mye at Stortinget nærmest blir overflødig gir Solberg noen uparlamentariske signaler.

Årsaken til at Stortinget kan måtte belage seg på mer sommerarbeid enn normalt, er at regjeringen kan se et behov for å forlenge noen særskilte lovene utover koronalovens varighet. Da må det ordinær lovbehandling til.

– Nå når Stortinget har sagt at de vil gå over til mer ordinært arbeid, vil det for oss kunne være naturlig å se på hvilke av disse hjemlene trenger vi lengre og komme med lovbehandling av de sakene, sier Solberg.

– På noen punkter har vi brukt denne loven på forskrifter som vi også kommer med lovproposisjoner på. Men det tar litt lengre tid, konstaterer hun. (NTB)

Ved å bruke sommerferie som pressmiddel håper Solberg å kunne styre i åtte uker uten innblanding fra Stortinget? Slik kan det virke som. Det er et meget uheldig signal statsministeren sender. Stortinget stiller opp for landet når det er nødvendig, også i sommerferien.

I stedet for å skyve Stortinget fra seg burde Solberg understreke at hun vil ha Stortinget med seg. Hun har betrådt ukjent mark, og vil ha permanente nye fullmakter.

I tiden framover skal regjeringen finne et alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal vare lenger enn til 27. mai, blant annet ved å fremme proposisjoner til Stortinget.(NTB)

Solberg burde understreket at hun ville knytte Stortinget tett til seg. I stedet gjør hun og Mæland det motsatte. Det burde få stortingsrepresentantene til å spisse ørene.

Koronaloven ble ikke så omfattende som Mæland ønsket. Det kan virke som om regjeringen nå ønsker å fremme lover som gjør nødadgangen permanent. Dvs under bestemte forhold kan regjeringen sette ut av kraft lover og regler som beskytter f.eks. privat eiendomsrett og ytringsfrihet, av hensyn til rikets sikkerhet eller befolkningens trygghet.

Terror var det første området hvor man så for seg et slikt scenarie. Så kom koronaen. Da har man et stort register å spille på.

Dette, sammen med overvåkingsverktøy som smitteappteknologi, kan endre våre samfunn. Det forsterker tendenser som har vært der lenge. Når de settes i system og får lovs kraft forandrer de vårt parlamentariske system innenfra.

Stortinget reduseres til et sandpåstrøingsorgan. Den utøvende makt trekker opp stigen.

Senterpartiet vil ikke ha noen forlengelse av koronaloven ut over 27. mai. Det skal bli spennende å se hvordan venstresiden reagerer på Solbergs ønsker. Om de forstår hva det handler om.

Noe skjer i samfunnet vårt. Du trenger Document.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: