– Vi er fortsatt ikke i en normal situasjon, og Frp er derfor åpne for å vurdere forlengelse av koronaloven. Dette skal vi drøfte i stortingsgruppen vår onsdag, sier hun til NTB.

Koronaloven gir regjeringen vide fullmakter under viruskrisen. Loven utløper 27. april, med mindre den blir forlenget.

Midlertidig og begrenset

– Frp var opptatt av å ramme loven kraftig inn og begrense omfanget av den. Det klarte vi. Regjeringen har heller ikke latt det gå inflasjon i kontroversielle saker. Derfor kan vi vurdere en etappevis forlengelse dersom det er nødvendig. Loven skal fortsatt være midlertidig og begrenset, sier Jensen.

Stanses av en tredel

Flere titalls midlertidige forskrifter er alt innført med hjemmel i koronaloven, mens noen få er stanset av de folkevalgte. Ifølge loven kan et mindretall på en tredel av stortingsrepresentantene sette foten ned for regjeringens forslag.

Et samlet Storting stilte seg bak loven da den ble vedtatt, men før påske gjorde Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad det klart at partiet ikke ønsker en forlengelse.

Verken Ap eller SV har så langt gitt noe klart svar på om de går inn for å forlenge loven.