Enighet om ny Koronalov som gir regjeringen utvidede fullmakter lørdag 21. mars.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stortinget er enige om en omskrevet kriselov. Loven er langt mer innskrenket enn det regjeringen ba om og varer kun i én måned.

Det kom fram under en pressekonferanse i Stortinget lørdag.

Regjeringen ba om en generell fullmakt, men koronaloven er nå begrenset til å kun omfatte de lovene regjeringen mener det haster mest å endre.

Loven kan bare brukes dersom endringene som trengs, haster så mye at det ikke er mulig med vanlig saksbehandling.

Et samlet Storting

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre er saksordfører for lovforslaget.

– Våre lover og regler er ikke rigget for en så akutt og omfattende utfordring som den vi står i. Et samlet Storting vedtar derfor en lov som skal sikre at landet kan styres effektivt i en krisetid, sier han.

Regjeringen ba også om at loven skulle gjelde i seks måneder, men har kun fått gjennomslag for én måned.

Kun en sikkerhetsventil

Forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget ikke gir sin støtte.

Dette gjelder også dersom Stortinget ikke kan samles på vanlig måte.

– Det som nå vedtas, er en radikalt forandret lov som sikrer Stortinget løpende kontroll, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det normale skal være lovbehandling i Stortinget. Loven som vedtas, er en sikkerhetsventil, understreker han.

Høyre er glade

Det presiseres også at domstolene skal kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, samt at partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.

Høyre er glade for at flertallet nå er enige om koronaloven.

– Når virksomheter og bedrifter står på konkursens rand, og når enkeltmennesker og familier plutselig står på bar bakke uten inntekt, da må vi ha mulighet til å agere raskt. Det kan vi nå. Det er jeg glad for, sier parlamentarisk nestleder Svein Harberg.

Loven gjør det mulig å sikre blant annet at folk får utbetalt stønaden fra Nav som de har krav på, og at kommuner skal kunne ta beslutninger raskt og opprettholde tjenestetilbud, sier han.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.