Marve Fleksnes viste frem en side ved nordmenn. Vi kunne le av oss selv. Men Marve er ikke bare sjarmerende. Han valser inn i situasjoner, men har ikke radar for hva som foregår. Rolv Wesenlund som Marve Fleksnes.

– Det er typisk norsk å være god, erklærte statsminister Gro Harlem Brundtland etter at norske utøvere ved vinter-OL i Albertville forsynte seg med ni gullmedaljer, mot null gull ved vinterlekene i Calgary fire år tidligere.

De 28 årene som er gått siden hennes situasjonsbestemte nasjonale hyllest, har gjort at vi for vår del vil uttrykke oss annerledes. Vi vil heller si at det er typisk norsk å være uforberedt. og enda mer typisk: å være naiv og impregnert mot virkeligheten.

I naiv tro på en helt annen verden enn den som eksisterer, har Norge latt sitt militære forsvar forfalle til et nivå hvor våre landmilitære styrker knapt kan kalles en hær. Sivilforsvaret er langt på vei nedlagt. Grensekontrollen gjelder rusmidler, ikke samfunnsskadelige elementer fra Langtvekkistan og omegn. For fremmede er det bare å gå inn i Norge, med mindre du kommer uniformert, i flokk og er bevæpnet.

Da corona-epidemien brøt ut i Kina for snart to måneder siden, lot det til at norske myndigheter tenkte at smitten aldri ville nå vårt land. Ingen beredskap ble drøftet, knapt noe tiltak forberedt. Det var som 9. april 1940: Krig i Europa, ja visst – men den vil aldri komme til Norge! Så gjorde den det likevel, og avslørte et nesten ikke-eksisterende militært forsvar, som i Sør-Norge ble nedkjempet på få uker.

Så nærmet korona-viruset seg også vår del av verden. Fra Italia kom smitten til Norge for et par-tre uker siden. Først da våknet myndighetene. Regjeringen innførte en rekke tiltak, ikke alle etter råd fra medisinske myndigheter. Her skulle det vises handlekraft! Byfolk forbys å være på hytta, av frykt for at det lokale helsevesenet bryter sammen – selv om alle vet at hvis hyttefolk blir så korona-syke at de blir en oppgave for helsestellet, så må de til sykehuset i byen likevel. Og mer skyggeboksing ble det.

Situasjonen har avdekket urovekkende mangel på beredskap. Smittevernutstyr mangler. Samhandling mellom offentlige etater er dårlig øvet på forhånd. 

De nasjonale grensene stenges, men ikke for asylsøkere. Ukjente mennesker med ukjent medisinsk status får komme. Islamiseringen må for all del ikke miste tempo!

NRK har særskilte oppgaver i krig og når krig truer. Likevel har skiftende regjeringer vært stolte av å integrere stadig flere muslimske programfolk i NRK. Dette er en del av den nasjonale naiviteten. Vi ser ingen tilsvarende promotering av f.eks. polakker.

Etter frigjøringen i 1945 høstet Stortinget lærdom av krigens bitre erfaringer. Forsvaret ble prioritert ved siden av landets gjenreisning. Stortinget vedtok egne beredskapslover om «særlige åtgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold». De ga regjeringen en rekke betydelige fullmakter når «Stortinget på grunn av krig er avskåret fra å utøve sin virksomhet». Lovene var omstridte, men nødvendige. Dette var som en ny Elverum-fullmakt, men gitt på normalt vis i fredstid. Det er da beredskap må oppbygges. 

Nå vedtar Stortinget en korona-foranlediget kriselov som gir regjeringen fullmakter i saker som ellers ville måtte forelegges Stortinget. Mange har motforestillinger mot kriseloven. Dem lar vi ligge her. Vårt anliggende er at slike fullmakter burde Stortinget ha gitt på forhånd, og ikke improvisere fra én dag til en annen. 

Da Storbritannia i 1940 ble krigsskueplass, trykte regjeringen plakater med appellen «Keep calm and carry on». Det bør være parolen også i korona-Norge. Nå følger vi myndighetenes pålegg til krisen er over – og så får vi dra dem til ansvar etterpå.

Men om vi som nasjon trekker noen videre lærdom, er usikkert. Norge vil fortsatt være en uforberedt nasjon og et folk preget av grenseløst naiv uvilje mot virkeligheten.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂