Ratifisering av FNs barnekonvensjon vil i praksis føre til økt familieinnvandring til Sverige. (Illustrasjonsfoto: Robert Bråthen/Samfoto/NTB scanpix)

 

1. januar 2020 blir FNs barnekonvensjon svensk lov. Loven innebærer at det blir en rettighet for barn å gjenforenes med familien hvis familien splittes – noe som i praksis vil føre til økt familieinnvandring til Sverige.

– Idag mislykkes barn i søknadsprosessen. For eksempel kommer ikke barn til orde i rettsforhandlinger så ofte, eller vi undersøker ikke alltid barns individuelle asylgrunner, men ser barn utelukkende som en del av en familie, forteller Emma Fagerstrand til SVT.

Det er Barnekonvensjonens Artikkel 10 – Familiegjenforening som vil føre til endret praksis i familiegjenforeningssaker. Konvensjonen blir direkte anvendelig i retten og at barns juridiske rettigheter i henhold til konvensjonen vil veie like tungt som andre lover.

1. I samsvar med partenes forpliktelse etter artikkel 9 nr. 1 skal søknader fra et barn eller dets foreldre om å reise inn i eller ut av en parts territorium med henblikk på familiegjenforening, behandles av partene på en positiv, human og rask måte. Partene skal dessuten sikre at fremleggelse av en slik søknad ikke vil få negative følger for søkerne og for medlemmene av deres familie.

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991.

Ankerbarn

Ankerbarn er barn som søker oppholdstillatelse i et land uten å komme sammen med foreldre eller verger. Begrepet brukes også om barn som en utenlandsk person uten oppholdstillatelse får sammen med en som har oppholdstillatelse i landet. Når de så får oppholdstillatelse med henvisning til barnekonvensjonen, blir de en forankring som foreldre kan bruke til å søke familiegjenforening. Det er grunn til å anta at Sveriges ratifisering av barnekonvensjonen vil gi økt antall søknader.

 

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.