Papirutgaven av Corriere della Sera fra 18. november var av en eller annen grunn havnet – langt på vei ulest – bak sofaen, men dukket opp under rengjøring i hjemmet. Som avisoman blar man jo for sikkerhets skyld igjennom en gang til før papiret går til resirkulering.

Hvor mange informasjoner er det i Italias newspaper of record som beholder aktualitet 23 dager etterpå?

Bare én, men den var til gjengjeld viktig:

Oppslutningen om Lega og Det demokratiske partiet (PD) ved EU-valgene viser seg etter nærmere undersøkelser å ha variert i samsvar med antall innbyggere på velgernes hjemsteder.

Det er ikke mange sosiologiske trender som er mer lovmessige enn denne:

På steder med få innbyggere har høyrepartiet Lega høy oppslutning og venstrepartiet PD lav oppslutning, og på steder med mange innbyggere forholder det seg motsatt. Terrenget i mellom ytterpunktene er bortimot rettlinjet. Skillet går ved ca. 50.000 innbyggere.

Stort klarere enn dette kan det ikke bevises at den nye politiske skillelinjen i Europa går mellom sentrum og periferi. Get used to it. Dessverre for PD bor det fremdeles flere mennesker på små steder enn på store.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!