Nytt

Femstjernersbevegelsens Luigi Di Maio avlegger sin stemme i parlamentsvalget i Napoli den 4. mars 2018. 31-åringen vil heretter lede den største partigruppen i Italias parlament. Foto: Ciro De Luca / Reuters / Scanpix.

 

Idet nøyaktigere, men ikke endelige, resultater foreligger etter gårsdagens parlamentsvalg i Italia, gir tallene et litt annet bilde enn det valgdagsmålingen viste.

Hovedkonklusjonen består, nemlig at det ikke er noen klare utsikter til flertallskonstellasjon. Høyresidens allianse ender totalt på rundt 37 %, men vil med det ikke oppnå flertall hverken i Senatet eller Deputertkammeret.

Det som imidlertid fremtrer klarere enn i går kveld, er at valget har vært en katastrofe for venstresiden, mens de populistiske partiene har gjort det bedre enn ventet.

Femstjernersbevegelsen er største parti, og ser i øyeblikket ut til å få 32,5 % av stemmene, hvilket er i den øvre delen av intervallet valgdagsmålingen oppgav.

Partico Democratico, som er nest største parti, ser ut til å havne på rundt 20 %, hvilket er lavere enn nedre del av intervallet i valgdagsmålingen.

Lega Nord er tredje største parti med rundt 18 % oppslutning. Det er høyere enn forventet, og Matteo Salvinis parti har dermed detronisert Silvio Berlusconis Forza Italia som det største partiet på høyresiden. FI ser ut til å ende på ca. 14 %, mens Fratelli d’Italia ligger an til ca. 4,3 %.

Det betyr at de tre populistpartiene Fem stjerner, Lega og Fratelli d’Italia tilsammen har fått rundt 55 % av stemmene – over halvparten, mens de tradisjonelt dominerende FI og PD tilsammen har ca. 34 %. Dette må betraktes som et klart mistillitsvotum mot den politiske klassen, som neppe kan sies å være helt ufortjent.

Utsiktene til en storkoalisjon etter tysk modell, eller etter Enrico Lettas modell fra 2013, er dermed særdeles dårlige.

En populistkoalisjon kan i teorien oppnå et komfortabelt flertall, men Lega og Fem stjerner har ikke vist tegn til samarbeidsvilje så langt, og andre partier vil trolig strekke seg langt for å hindre Fem stjerner i å ta makten. Mange steder regjerer Lega Nord dessuten sammen med Forza Italia lokalt. Om Lega vender FI ryggen på riksplan, vil det utvilsomt forsure slike former for samarbeid.

Et mulig utfall er at høyresidens allianse går på jakt etter støtte hos andre partier, eller hos et antall individuelle representanter fra andre partier som er rede til å flagge ut, og stabler på bena et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

Men det skal holde hardt, og regjeringsspørsmålet må dermed sies å være helt i det blå.

Valgresultatene viser forøvrig en interessant geografisk variasjon. Om man ser på landets tjue regioner, er Femstjernersbevegelsen størst i hele Sør-Italia, og høyresiden størst i nesten hele Nord-Italia. I de sentrale regionene er det mer blandet. Venstresiden er kun størst i sin bastion Toscana samt alperegionen Trentino-Alto Adige.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok fra Document Forlag her!