Stefan Löfven. Skjermdump, SVT Agenda.

Sveriges statsminister Stefan Löfven avviser kategorisk at det finnes en kobling mellom innvandring og kriminalitet.

I et intervju med SVTs Agenda søndag kveld var Löfven krystallklar: Det er ingen sammenheng mellom innvandring og voksende gjengkriminalitet, skyteepisoder og drap.

Den organiserte kriminaliteten skyldes segregering og økonomiske forskjeller, fastslo Löfven:

– Hadde du satt mennesker som er født i Sverige under samme forutsetninger, hadde du fått samme resultat, sa han.

Löfven gjentok flere ganger at det viktigste for å motvirke gjengkriminaliteten, var skole, arbeid, samt å redusere forskjellene, eller klyftorna, som svenskene kaller det.

SVTs Anders Holmberg. Skjermdump, SVT

De siste fem årene er 176 personer skutt og drept i Sverige. Siden 2014 har antall skyteepisoder og bombeeksplosjoner økt kraftig, hittil i år er 32 mennesker skutt i hjel.

Regjeringen har fått kraftig kritikk fra opposisjonen for ikke å sette inn effektive tiltak mot den organiserte kriminaliteten. I går skulle statsministeren svare for seg.

Hvorfor skiller Sverige seg ut?

Igjen og igjen prøvde SVTs reporter Anders Holmberg å få svar:

– Undersøkelser viser at Sverige ligger helt i europatoppen når det gjelder «dödsskjutningar» av unge mennesker. Hva kommer det av?

Tidligere var Sverige forskånet for denne typen kriminalitet, som andre land hadde. Vi var kanskje ikke forberedt på at det skulle komme. Det har utviklet seg over lang, lang tid. Før hadde vi flere drap innenfor hjemmets vegger, det har minsket, og nå har vi denne typen kriminalitet i stedet. Vi så kanskje ikke dét komme. Fra dag én da jeg tiltrådte har vi arbeidet med å knekke den organiserte kriminaliteten, for nå skjer drapene ute på gater og torg.

– Men hvorfor skiller Sverige seg ut?

Som jeg sa, vi hadde en annen type dødelig vold i Sverige før, som nå er redusert, mens andre land hadde denne typen problem. Og vi så nok ikke det komme, at også Sverige kunne få den utviklingen. Og det er noe som har skjedd over lang tid, så det … eh …

– Hvorfor har vi fått det, da?

Igjen, vi har ikke vært forberedt på at det kunne ramme oss. Vi hadde ikke denne volden da, og det er derfor vi må bestemme oss. Retningen er glassklar. Bestemtheten for at vi sørger for å vise at samfunnet alltid er sterkere enn kriminaliteten. Vi må snu dette.

Löfven snakker om viktigheten av at voksne har en jobb å gå til, og at de unge skal gå på skolen, og ikke velge en kriminell løpebane.

– Å si at folk skal jobbe, eller at barn skal gå på skolen, er én sak, men hva burde dere ha gjort annerledes, sett i ettertid? spør Holmberg.

Löfven: Arbeid. Man skal jobbe.

Löfven peker på arbeidsledigheten, og på viktigheten av at barn lærer seg å lese og skrive, slik at de kan gjennomføre skolegangen og kvalifisere seg til arbeidsmarkedet.

– Når jeg hører på deg, låter det som om dere ikke har noe klart bilde av hva man kunne ha gjort annerledes for å unngå den situasjonen vi er i i dag, sier Anders Holmberg.

Anders Holmberg. Skjermdump, SVT

Siden jeg tiltrådte, som jeg sier: hardt mot kriminaliteten her og nå, og en annen innretning på det sterke samfunnet, det trygge samfunnet. Vi investerer i det største trygghetsprogrammet i moderne tid. Det er blant annet derfor vi har 100.000 flere ansatte i velferden, over 300.000 flere i arbeid. Det er viktig i seg selv, og det må fortsette. Utdanningsinnsatsen må fortsette, og de arbeidsmarkedspolitiske innsatsene. Man skal jobbe. Det er liksom plikt og rett, landet er bygd på plikt og rett, og slik skal det fortsette.

Kan hende eksakt hvem som helst

– Sverige har i mange år hatt en stor flyktninginnvandring, og mange mener at gjengkriminaliteten skyldes dét. Hva mener du om det?

Den organiserte kriminaliteten beror til dels, som du sa, på segregasjonen, at det har fått fortsette altfor lenge. Men det skyldes nettopp arbeid, mangel på arbeid, eller at skolene ikke har fungert godt nok …

– Men henger det ikke sammen med …

Da kan det hende eksakt hvem som helst, det beror ikke på hvor man er født, men på forutsetningene. Så det viktigste vi gjør, er å redusere forskjellene i samfunnet. Vi har sett økte klyftor gjennom lang, lang tid, og de forskjellene i samfunnet må reduseres, uansett hvor man er født. Bor man her i Sverige, er det plikt og rett som gjelder.

– Men jeg lurer på: Mye av fattigdommen, utenforskapet og gjengkriminaliteten er jo nå etnifisert. Det er mange flere med utenlandsk bakgrunn som både er fattige, utsatte og som er med i disse gjengene. Kobler du sammen innvandringen med segregeringen?

Samme resultat uten innvandringen

Nei, jeg kobler i hop … som jeg sier, segregeringen skyldes at det er for lav sysselsetting, for høy arbeidsløshet i disse områdene. Men det hadde det vært uansett hvem som hadde bodd … Hadde du satt mennesker som er født i Sverige under samme forutsetninger, hadde du fått samme resultat …

– Får jeg spørre: Hadde vi hatt samme situasjon selv om vi ikke hadde hatt den store flyktninginnvandringen som vi har hatt de siste tiårene?

Om … om de økonomiske forskjellene, den sosiale urettferdigheten hadde vært den samme, så er svaret ja, det er min bestemte oppfatning. Problemet her er at du har noen områder som har store problemer med høy arbeidsløshet, skoler der barna ikke føler at dette er min fremtid, og det er derfor vi nå satser mer på skolen. Skoler som trenger mer ressurser, skal få mer ressurser, og får mer ressurser. Det er derfor vi skal ha folk inn i arbeid, slik at ungdommen ser at de voksne går på jobb.

Se intervjuet på SVT Play

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Kjøp Kjell Skartveits bok her!