Uansett hvor dyster statistikken ser ut for året som snart er over, er det altså et ganske typisk år når det gjelder våpenproblematikken i Sverige.

Tallene for 2021 er svært nær gjennomsnittet for antall skytinger og antall drepte per år de siste fire årene: 325 skytinger og 44,25 drap.

– At det er så jevnt, er bemerkelsesverdig, men omfanget er altså typisk for denne typen forbrytelse på nasjonalt nivå de siste fem årene, sier kriminolog Sven Granath ved stockholmspolitiet.

Granath bekrefter at volden på sett og vis er blitt forutsigbar – på nasjonalt nivå.

– Statistikken for hele landet under ett er ganske lik. Det er mer uforutsigbart på lokalt nivå. Der kan det svinge veldig, sier han.

– Men det er virkelig merkelig at drapstallene totalt holder seg så stabilt år etter år, medgir han.

Samme perioder

Selv periodene på året for de fleste hendelsene er de samme. De fleste hendelsene skjer fra sommeren til rundt oktober. De fleste skyteepisodene skjedde i august, da det ble registrert 43 hendelser. Oktober fulgte etter med 40 hendelser.

Årsaken til skyteepisodene er også mer eller mindre den samme.

– Det er framfor alt oppgjør i kriminelle miljøer der unge menn forsøker å skape seg en kriminell løpebane, sier Granath.

Stockholm overrepresentert

Stockholm er nå overrepresentert når det gjelder våpenvold. Halvparten av alle våpendrapene hittil i år har funnet sted i stockholmsregionen. Men Granath sier dette først og fremst skyldes at utviklingen har kommet senere til Stockholm enn til Malmö og Göteborg.

– Først var det Malmö, så Göteborg og nå Stockholm. Men voldsutviklingen i Stockholm skyldes nok også at det er den største regionen. Det tar dermed lengre tid før politiets arbeid får effekt – det går tregere, sier Granath.

Han ser tendenser til at våpenvolden kan øke i andre regioner også.

– Utviklingen sprer seg over hele landet, men samtidig kan den avta i områder som har hatt mye våpenvold en periode, sier Granath.

Samme neste år?

Han er ikke veldig optimistisk med tanke på utviklingen for neste år og frykter at man vil få omtrent det samme antallet skyteepisoder, drepte og skadde.

– Jeg tror nok vi vil få omtrent den samme situasjonen, men med lokale varianter. Det kan være at utviklingen blir bremset i Stockholm, men at man får økning andre steder.

Ifølge en kartlegging i regi av SVT skjer de fleste skyteepisodene på steder der det er allmenn ferdsel, noe som gjør at tilfeldige forbipasserende blir øyenvitner og risikerer å bli rammet av den brutale volden.

Blant dem som har opplevd volden på nært hold, er Rune og Elsie Persson. I juli i år ble det avfyrt tre skudd inn i leiligheten deres i Malmö. Elsie Persson besvimte og måtte tilbringe tre dager på sykehus. Ifølge politiet var skuddene ment for en nabo. Etter 46 år i området vurderer det eldre paret å flytte.

I nabolandet

Den siste tiden er gjengkriminelle fra Sverige også blitt koblet til skyteepisoder i Danmark. En 17-åring ble i begynnelsen av desember drept i en frisørsalong i Rødovre utenfor København. Dagen etter ble en 39 år gammel mann alvorlig såret av skudd i en vannpipekafé i København.

Uken før hadde en mann i midten av 20-årene blitt drept ved Nørrebrogade i København.

Gjengkriminaliteten er etterhvert blitt et hett politisk tema i Sverige. Opposisjonen har rettet hard kritikk mot den rødgrønne regjeringen for ikke å ha gjort nok, men ifølge forskere har situasjonen utviklet seg over mange år og skyldes ikke minst manglende integreringspolitikk og utenforskap.

Bred front

Da Sveriges ferske statsminister Magdalena Andersson tiltrådte i slutten av november, lovet hun å ta opp kampen mot vold og kriminalitet på bred front.

– Den grove volden er en gift som truer hele vårt samfunnsfellesskap, sa hun.

Andersson vil ikke bare skjerpe straffene og gi mer penger til politiet. Hun mener alle sektorer har en jobb å gjøre.

– Hver eneste statsråd i den regjeringen som tiltrer i dag, kommer til å få i oppgave å vende hver stein for å stoppe gjengkriminaliteten og bekjempe segregasjonen innen sitt ansvarsområde og med støtte fra berørte myndigheter, sa Andersson i sin regjeringserklæring.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.