Märta Stenevi (MP). (Foto: News Øresund/Jenny Andersson). The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given..News Øresund är en oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå som ingår i Øresundsinstituttet. www.newsoresund.orgwww.oresundsinstituttet.org Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Miljøpartiets talsmann Märta Stenevi vil at Sverige skal gå tilbake til å ta imot like mange migranter per år som under migrasjonskrisen i 2015-16.

I et intervju med Svenska Dagbladet sier Stenevi at Miljøpartiet etter valget i 2022 ønsker å fortsette samarbeidet med Socialdemokraterna, men at hun er dypt skuffet over regjeringskollegaens holdning til flyktning- og migrasjonsspørsmålet. Samtidig som statsminister Stefan Löfven har gitt uttrykk for at Sverige ikke kan gå tilbake til det høye flyktningemottaket det tidligere har hatt, begrunner Stenevi et økt mottak med at Sverige har hatt et lavt innvandringsnivå de siste årene.

– Jeg ser at vi kan motta betydelig mer enn vi gjør i dag. Det er ingen tvil om det. Vi har lenge hatt et ekstremt lavt flyktningemottak, sier Stenevi.

Målet: En innvandring på 160 000 per år

I 2020 var drøyt 2 millioner av innbyggerne i Sverige født i utlandet, ifølge statistikk fra Statistiska centralbyrån SCB, som tilsvarer 19,7 prosent av befolkningen. Hvis Stenevi skulle få ønsket sitt gjennomført, ville det bety et årlig mottak av flyktninger og migranter på cirka 160 000 mennesker. I tillegg til dette ønsker Märta Stenevi amnesti for alle afghanere som for tiden er i Sverige, noe som også bør inkludere de som i dag har et avvisnings- eller utvisningsvedtak.

Integreringsproblemene, gjengkriminaliteten og den økte usikkerheten preger i dag det svenske samfunnet. Koblingen mellom kriminalitet og innvandring ble nylig styrket, da Bråttsförebyggande rådet (BRÅ) 25. august offentliggjorde en rapport som avslørte at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kriminalitetsstatistikk. Av alle utenlandsfødte over 15 år har 8 prosent en eller annen gang blitt mistenkt for en forbrytelse, sammenlignet med 3,2 prosent av alle som er født i Sverige av svenske foreldre. Av de som er født i Sverige av to utenlandsfødte foreldre er tallene enda mer alarmerende, med 10,2 prosent mistenkt for kriminalitet. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Politikk er problemet, ikke asylsøkere

At vold og kriminalitet risikerer å øke ytterligere med økt innvandring, er ikke noe som bekymrer Stenevi.

– Det er ikke asylsøkere som skaper integreringsproblemer, det er svensk politikk, sier Stenevi.

Løsningen er ifølge henne større investeringer i forebyggende tiltak og reduserte sosiale hull.

– Det er klart at det er en fiasko at vi har gjenger som kontrollerer deler av byene våre og det er heller ikke mulig å si noe annet enn at det er en fiasko når folk blir skutt ned på gaten, sier Märta Stenevi. Men den største fiaskoen er at vi lar barn vokse opp i fattigdom og som mislyktes på skolen.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.