Sakset/Fra hofta

Oslo 20170817.Forsiden til papirutgaven av VG med et bilde av USAs president Donald Trump med det flere mener er en uheldig plassering av overskriften.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Norske medier tok fra første stund usedvanlig sterke virkemidler i bruk for å beskrive sin avsky for Trump. Som om verden bryr seg om hva norske medier mener om USAs president. Det ble slags syndsbekjennelse, helt uten tanke på at man fremstilte Norges viktigste allierte som en ny Hitler. Klokt?

Aftenposten var en lojal støttespiller for først Obama og så Hillary. All goodwill disse ble til del, ble forvandlet til vrede mot Trump. Han hadde på ubestemmelig måte forbrutt seg mot tingenes orden og skulle aldri vært der.

Aftenposten sluttet seg til dem som startet arbeidet med å fjerne Trump.

Det arbeidet begynte Demokratene og Hillary på allerede vinteren 2015/2016 og de fikk hjelp av CIA, FBI, State Department og Justisdepartementet. Sammen vevde de den største konspirasjon og det største maktmisbruk som USA har opplevd.

Avsløringene har kommet bit for bit og mange nok amerikanere har fått det med seg til at de krever handling. Hvis ikke noen blir tiltalt og dømt for dette maktmisbruket vil ikke tilliten til rettssystemet kunne gjenopprettes. Tilliten til mediene er for lengst borte.

Noe av det samme er ved å skje på hjemmebane i Europa. Mediene befinner seg milelangt fra publikum. Et synlig tegn på det er at alle har stengt og fjernet kommentarfeltene. Det er klar melding: De ønsker ikke høre hva leserne deres har å si. Hold kjeft!

Demokratenes varemerke er at de gjør alt det de beskylder Trump for: De er hatefulle, besatt av hudfarve, aggressive, løgnaktige og uten respekt for andres meninger.

De har havnet et sted hvor anything goes, bare det rammer Trump.

Norske medier har ikke vist noen interesse for å dekke Trumps side av saken, selv om det gjelder halve USA.

Aftenposten velger på lederplass å kaste seg inn i koret som vil stille Trump for riksrett. Det markerer et nytt lavmål for avisen som en gang hadde «solid bakgrunn for egne meninger» som slagord.

Selvfølgelig forstår ikke avisen hvilket lavmål dette er. Det var bare mulig å komme «dit» gjennom systematisk å ignorere medier som fortalte en annen historie. Da gir det hele seg selv.

Det burde være unødvendig å si at en slik bruk av utenrikspolitisk makt i den hensikt å skade en hjemlig politisk konkurrent, er en skandale av sjeldent kaliber. I Trumps tilfelle er slikt nødvendig å minne om. Én årsak er at de store skandalene i presidentskapet står i kø, en annen at ingen av dem synes å få konsekvenser.

I en normal situasjon skulle man tro at også presidentens partifeller ønsket å komme til bunns i hva som egentlig har skjedd. Heller ikke de kan ha interesse av at USA ledes av en mann som bruker rene mafiametoder.

Hvordan ser det ut i hodet til Aftenpostens lederskribent? Hva kommer vedkommende til å skrive når Trump sannsynligvis blir gjenvalgt? At Amerika er fortapt?

Finnes det ikke en ørliten mulighet for at USA har rett med hensyn til hva som er bra for USA, slik vi vet hva som er bra for Norge?

Men nei. Aftenposten vet at Trump fortjener å bli stilt for riksrett.

Det kan likevel komme til et punkt der det å starte en riksrettssak er den eneste moralsk riktige løsningen.

Aftenposten avslutter med en punchline:

Ut fra hva som nå er kjent, gir Ukraina-affæren også et sterkere grunnlag for riksrett enn Robert Muellers etterforskning av Russlands innblanding i 2016-valget.

Etter en ukes avisskriverier mener Aftenposten å vite mer enn etter to år med Mueller-granskning?

 

Aftenposten mener: Riksrettssak kan bli nødvendig

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: