Nytt

Italias stats­minister Giuseppe Conte taler i Deputert­kammeret i Roma den 9. september, omgitt av innen­riks­minister Luciana Lamorgese og uten­riks­minister Luigi Di Maio. Foto: Samantha Zucchi / Insidefoto / Sipa USA / Scanpix.

Italias nye regjering tar sikte på en radikal omlegging av migrasjons­politikken, nå som tidligere innen­riks­minister Matteo Salvini er blitt erstattet av den 66 år gamle parti­uavhengige teknokraten Luciana Lamorgese, som har arbeidet i innen­riks­departementets embedsverk i 40 år.

Målet er klart, skriver Corriere della Sera:

Å fordele migrantene som kommer til Italia på forhånd, og akseptere iland­stigning fra NGO-skip og militære fartøy som driver rednings­arbeid i Middelhavet, med garanti for at i det minste en del av utlendingene straks vil bli tatt imot av andre EU-land.

Dersom disse planene blir satt ut i livet, blir det altså en slutt på Salvinis politikk med stengte havner for migrant­skip. Det forutsetter at Italia lykkes med å få EU med på notene, hvilket er sann­synlig all den tid unionens maktelite er langt mer velvillig innstilt til denne nye italienske regjeringen enn til den forrige, og selv har presset på for lignende ordninger.

Brussel er i så måte i utakt med Italias befolkning: Italienske menings­målinger viser at Contes andre regjering ikke stod høyt på ønske­listen hos de spurte, og mange tror den vil få et nokså kort liv. Det er ellers bare et lite mindretall på 11 prosent som ønsker en oppmykning av migrasjons­politikken.

Italias mindre konfronterende linje overfor EU etter regjerings­skiftet gir diplomatiske resultater. Frankrikes utenriks­minister Jean Yves Le Drian har skrevet brev med forventninger om konstruktivt samarbeid til sin nye italienske kollega Luigi Di Maio, også leder for Femstjerners­bevegelsen, som skapte en diplomatisk krise med Frankrike på grunn av samtaler med de gule vestene.

Den nye italienske innen­riks­minister Luciana Lamorgese er tidligere prefekt i Milano, og det var ved hjelp av hennes administrasjon at daværende innen­riks­minister Marco Minniti gjennom­førte sin plan om desentralisert bosetting av asylanter i den nord­italienske metropolen snarere enn bruk av større sentre – en strategi som ligger an til å bli videreført nå.

Med de skisserte planene er det utvilsomt gitt et politisk signal om at Italia fra nå av ikke lenger vil prøve å være Europas portvokter, men snarere vil være blant landene som tar til orde for fordeling av migranter.

Det norske skipet «Ocean Viking», som er chartret av NGO-ene SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser, kan vise seg å bli den første testen på den nye italienske regjeringens migrasjons­politikk.

Sikkerhets­loven som Salvini fikk vedtatt, gjelder fremdeles, men som La Repubblica poengterer, sier loven at myndighetene «kan» avvise båtene, ikke at de «må». Det er med andre ord ikke nødvendig med noen lovendring for å begynne å myke opp politikken straks.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 399 til 250 kroner!