Nytt

Foto: Open Arms / Twitter.

Den regionale forvaltnings­domstolen i Lazio, som er den regionen i Italia hvor hoved­staden Roma ligger, har opphevet den italienske regjeringens beslutning om å forby NGO-skipet «Open Arms» å gå inn i italiensk territorial­farvann.

Fartøyet tilhørende den spanske NGO-en Proactiva har i nærmere to uker seilt i Middel­havet med 150 migranter ombord, på forgjeves jakt etter en europeisk havn.

Italias innenriks­minister Matteo Salvini anvendte den nye sikkerhets­loven i Italia for å nekte «Open Arms» innseiling i italiensk farvann, men Proactiva innklaget altså beslutningen til forvaltnings­domstolen (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), som har myndighet til å oppheve administrative vedtak etter klage fra personer som mener at deres legitime interesser er rammet.

I lys av forvaltnings­domstolens avgjørelse kunngjør Proactiva at «Open Arms» kommer til å begi seg til nærmeste sikre havn, skriver Corriere della Sera. Skipet har allerede satt kurs for Lampedusa.

Salvini står ikke desto mindre fast ved sin beslutning, og innenriks­departementet har allerede kunngjort at det kommer til å anke forvaltnings­domstolens avgjørelse til en høyere administrativ instans, nærmere bestemt den italienske statens råd (Consiglio di Stato), hvis avgjørelser i administrative saker kun kan overprøves av den italienske kassasjons­domstolen, som for praktiske formål omtrent tilsvarer vår Høyesterett.

I sin anke anfører departementet at «Open Arms» hadde befunnet seg innen for Libyas søk- og rednings­sone, hvor skipet «systematisk hadde plukket opp mennesker med det politiske formål å bringe dem til Italia».

Forvaltnings­domstolen begrunnet sin avgjørelse blant annet med at situasjonen ombord på «Open Arms» i lys av medisinske og psykologiske rapporter er «ekstremt alvorlig».

Ifølge Proactiva har migrantene på skipet begynt å krangle om maten, om plass i solen eller skyggen, og om plassen i dokøen. De sanitære forholdene ombord skal også være dårlige. Mange klager over at de ikke får ringt slektningene sine.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.
Les også