I migrant­transporten over Middel­havet til Europa har NGO-ene spilt en viktig rolle i alle ledd: De har stilt skip til rådighet, og grepet avgjørende inn i juridiske og politiske deler av saks­komplekset. Asle Toje spør hvorfor Norge satte inn «Siem Pilot» i denne trafikken. Han får neppe noe fyllest­gjørende svar.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.