Nytt

Operasjonen i Middelhavet er en oppfordring til migranter om å komme til Europa, derfor bør den avsluttes, sier Tybring-Gjedde. Afrikanere venter på å bli plukket opp av den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms vel 30 km nord for Sabratha, Libya 3. februar 2017. (Foto: Reuters/Giorgos Moutafis)

Oslo og Østfold Frp vil på helgens Frp-landsmøte fremme en resolusjon der de foreslår at det norske skipet Siem Pilot avslutter sin aktivitet i Middelhavet.

– Stadig flere innser at migrasjonsstrømmen over Middelhavet undergraver Europas asylpolitikk, og det er derfor viktig at vi endrer praksis før den kommer ut av kontroll, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Siem Pilot har sammen med skipet Henry von Koss hentet opp snaut 60.000 migranter fra falleferdige farkoster i Middelhavet siden sommeren 2015.

Frp-representanten fra Oslo mener færre vil drukne dersom skipet stanser sitt oppdrag,

– Vi ser at stadig flere migranter prøver å komme til Europa, og det er et prosjekt som ikke har noen ende. Operasjonen i Middelhavet er en oppfordring til migranter om å komme til Europa, derfor bør den avsluttes, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Redningsarbeidet skjer i samarbeid med EUs grensestyrke Frontex. Det norske mannskapet består av folk fra Forsvaret, politiet og sivile hjelpearbeidere.

– Menneskesmuglingen over Middelhavet har ingen ende og er ingen løsning for å redusere fattigdommen. Samtidig bidrar virksomheten til å berike kyniske bakmenn. At europeiske skip redder migranter fra å drukne er vel og bra, men det er ingen god løsning å frakte migrantene til Europa. Redningsaksjonen bør derfor avsluttes, noe som umiddelbart vil føre til at smuglingen opphører, og at ingen drukner, sier Frp-representanten.

Han tror ikke noen vil legge ut med falleferdige farkoster når de vet at ingen skip vil være der for å plukke dem opp.

Ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM kom 333 000 migranter til Europa i 2016. De fleste kommer i land i Italia og Hellas. I 2016 druknet 5079 personer som forsøkte å krysse Middelhavet.

Justis- og beredskapsdepartementet har hyret inn skipet Olympic Commander til redningsoperasjoner i Middelhavet. Skipet overtar for Siem Pilot 15. mai i år.

Siem Pilot ble sendt til Middelhavet for å hjelpe til med å håndtere migrantstrømmen i området våren 2015. Skipet skulle opprinnelig tjenestegjøre i et halvt år, men oppdraget er forlenget inn i 2017. Skipet erstattes av Olympic Commander 15. mai.

Ifølge Politidirektoratet har Siem Pilot og skipet Henry von Koss, som opererer i havområdet utenfor Hellas, plukket opp 59.000 migranter fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.

Redningsarbeidet skjer i samarbeid med EUs grensestyrke Frontex.

 

TV2: Tybring-Gjedde vil ha slutt på redningsoperasjoner i Middelhavet