Tavle

Blant reaksjonene på Oslo Symposium kan det være intressant å ta med denne fra Rolf Reikvam, i sin tid en sentral kirkepolitiker fra SV. Han har «vanskelig for å forstå at tradisjonell norsk lavkirkelighet og motkrefter rekrutterer inn til dette miljøet. Dette lukter av amerikansk Sørstat-baptisme og nykarismatisme. Finnes det noen sosiologiske studier som har analysert hvor slike miljøer rekrutterer?» Jeg tror jeg kan si at de kommer ikke fra den eliten som Reikvam tilhører.

De som deltok ved Oslo Symposium kom fra lavkirkelige protestantiske miljøer i og utenfor Den norske kirke. Det var vanlige mennesker. Tre saker var sentrale for dem: vern om kjerne familien og det kristne ekteskapet, et klart nei til fri abort og kritikk av dagens antisemittisme. (Som katolikk finner jeg de samme motivene igjen i min kirkes sosiallære. Her var verken baptisme eller nykarismatikk). Men ved å fremholde slike anliggender vil man ikke ha mulighet til noen karriere i Den norske kirke og heller ikke i deler av samfunnet.

Reikvam etterlyser en sosiologisk ananlyse som kan avdekke hvor de kommer fra de «rare dyrene» som var på Oslo Symposium. Jeg er redd for at denne usmakelige forakten for andre mennesker strekker seg lang inn i det kirkelige establishment.

 
En annen som ble overrasket var nok Knut Arild Hareide. Da han begynte nedrakkingen på Donald Trump, reagerte salen fra ca 10 min: