Sakset/Fra hofta

Bilde av en nazi-boikottet butikk i Tyskland fra en utstilling i Berlin. Foto: Adam Jones / Wikimedia Commons (utsnitt).

Hos den dyktige og alltid etterrettelige Mahmoud Farahmand undrer en kommentar seg over hvorfor nettopp Wara og hans familie er blitt utsatt for stadige fysiske angrep.

Wara er jo en av de minst kontroversielle personene i FrP, sies det i kommentaren.

Jeg påpeker at Wara har blitt utpekt som legitimt mål i full offentlighet av teatergruppen Black Box gjennom forestillingen i fjor.

Det er et bånd mellom deler av kulturlivet, og også enkelte forsknings-, media og utdanningsinstitusjoner og venstresiden.

Det som er toneangivende her, fungerer som lovgivning for hele venstresiden i forskjellig grad. Også for det voldelige ytre venstres aktivistmiljø.

Denne delen av venstresiden – som karakteriseres ved utstrakt Israel og USA-hat, hat mot FrP og høyresiden i norsk politikk og samfunn – som er etablert innenfor det offentlige Norge, gjennom institusjoner som NRK, og andre deler av kultur og media og forskning og utdanning, er med på skape en stilltiende aksept og legitimitet overfor slik vold som vi nå ser blir utført mot justisminister Wara og hans familie.

Aksepten for og legitimeringen av tilsvarende voldelige aksjoner mot den angivelige velstående elitistiske jødiske befolkningen i 30-tallets Tyskland ble også skapt et sted.

Den representerer den samme legitimeringsmekanismen som vi ser i den norske venstresiden idag. Og hos alle ideologier som utvikler og etablerer sine egner lover og regler i samfunnet.

Det være seg SA, Hells Angels, islamismen eller venstresidens med sin arv fra AKP.

Volden rammer ikke tilfeldig. Den rammer nøye utpekte mål.

Hvorfor akkurat Wara og hans familie, FrPs minst kontroversielle person?

Jo – han er et nøye utpekt mål.

Like lite kontroversiell som den jødiske skomakeren på hjørnet, og like nøye utpekt.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!