Leder av Talibans politiske kontor, Sher Mohammad Abbas Stanakzai, under et besøk i Moskva 5. februar. Foto: Max Shemetov/Reuters/Scanpix

I henhold til planen som USA forhandler med Taliban om, kommer USA til å forlate Afghanistan i løpet av fem år. Det er New York Times som melder dette.

USA har 17.000 soldater i Afghanistan og de koster 35 milliarder dollar i året totalt.

USA har stått i Afghanistan i 18 år, det er den lengste krigen USA noensinne har utkjempet.

I forhandlingene forsøker USA å få til et maktfordelingsprinsipp mellom Taliban og regjeringen i Kabul.

President Trump har gitt klart uttrykk for at han ønsker å trappe ned engasjementene ute. USA skal ikke utkjempe endeløse kriger uten utsikt til avslutning.