Sakset/Fra hofta

BI har sans for sort humor. Skolen feirer kvinnedagen med å invitere Hillary Clinton.

Invitasjonen er en bevis på en elite fullstendig uten bakkekontakt. Hillary og Bill begynner å bli radioaktive også blant Demokrater. Det var kun et par kandidater som ville ha hjelp av dem ved valget i november, og en av dem er selv tiltalt. (Bob Menendez).

BI har lenge arbeidet for å få Hillary til Norge, men det har strandet på at han ville fly privatfly. Nå har hun gått med på å fly rutefly. Det er kanskje ikke like mange som står i kø for å høre henne? Turneen med Bill fikk en dårlig start i Toronto da det bare kom 3.000 til en hall med plass til flere titalls tusen.

Sakene mot Clinton-paret er ikke avsluttet. Det gjelder både epost-skandalen, drittpakken mot Trump, og mistankene om uregelmessigheter rundt Clinton Foundation.

Den nye justisministeren William Barr vil måtte rydde opp i sitt eget departement og FBI. Det vil med nødvendighet medføre et oppgjør med Hillarys beskyttere.

Graver man dypere kommer man til hennes pay-for-play som utenriksminister. At Tore Gjerstad i Dagens Næringsliv gir et resyme av hennes karriere uten å nevne disse skandalene, sier noe om hvor servil og stupid norsk presse er blitt.

Pressen holder til på et synkende skip. Å assosiere Hillary med kvinnedagen er så man nesten ikke tror det. Hennes mann har begått overgrep mot flere kvinner. Etter #metoo har ikke Clintons noe godt navn i USA. Han står i samme tradisjon som Harvey Weinstein. (Skulle ikke han også vært invitert?)

Hadia Tajik skal være til stede. Anniken Huitfeldt har også uttalt seg beundrende om Hillary. Det er som om tiden har stått stille.

Clintons er blitt symbolet på et power-par som vil gå inn i amerikansk historie med vanære.

Hvis BI og Hadia ønsker å sole seg i deres glans kan de få seg en overraskelse.