Nytt

Matteo Salvini under en pressekonferanse i Roma den 10. desember 2018. Foto: Tony Gentile / Reuters / Scanpix.

Det italienske senatets immunitets­komité anbefaler i en innstilling at senatet sier nei til begjæringen fra den italienske spesial­domstolen for statsråder om straffe­forfølgelse av Matteo Salvini for hans håndtering av «Diciotti»-affæren, der innen­riks­ministeren i flere dager forhindret iland­stigning av migranter i Italia.

Komiteens beslutning ble fattet med 16 mot 6 stemmer, skriver La Repubblica.

Utfallet av komiteens behandling ble avgjort av representantene for Femstjerners­bevegelsen (M5S), som er regjerings­partneren til Lega, ledet nettopp av Matteo Salvini. M5S var tungen på vektskålen, all den tid venstresiden var for straffe­forfølgelse av Salvini, mens høyresiden var mot.

M5S-leder og Salvinis vise­stats­minister­kollega Luigi Di Maio hadde tidligere tatt til orde for at prosessen mot Salvini burde finne sted fordi man etter Di Maios oppfatning heller bør forsvare seg i prosesser enn mot prosesser. Jeg og resten av regjeringen skal være de første til å forsvare Salvini under saken, sa Di Maio da begjæringen fra spesial­domstolen kom – forøvrig i strid med anbefalingen fra påtale­myndigheten.

Ikke desto mindre stemte altså M5S i strid med disse retnings­linjene under komiteens behandling. Det skyldtes det unike med partiets stilling­tagen til spørsmålet.

Femstjerners­bevegelsen la nemlig spørsmålet ut til elektronisk avstemning blant partiets medlemmer – et eksempel på den formen for direkte demokrati som M5S alltid har tatt til orde for. 59 prosent av de noe over 52.000 som stemte, sa nei til straffe­forfølgelse av Salvini.

Saken har åpenbart vært et dilemma for M5S, all den tid partiet også er prinsipiell motstander av immunitet mot straffe­forfølgelse for toppolitikere, og utfallet av dilemmaet vil uunngåelig virke en smule splittende og føre med seg en viss avskalling av velgere.

De siste menings­målingene tyder på at oppslutningen om M5S ligger på rundt 24 prosent. Det er en klar nedgang sammenlignet med valg­resultatet på 32 prosent, men for regjerings­koalisjonen er nedgangen mer enn oppveid av fremgangen for Lega, som nå ligger godt over 30 prosent mot et valgresultat på 17 prosent. M5S er fremdeles nest største parti på menings­målingene, klart foran Det demo­kratiske partiet (PD), til tross for denne regjerings­slitasjen.

I en kommentar til komiteens innstilling sier Matteo Salvini at han takker Luigi Di Maio og M5S for ryddigheten. I et demokrati er folket suverent, sier Salvini, og legger til:

«Parlamentarikere har normalt vært straffe­forfulgt for svindel og korrupsjon. Det jeg gjorde, var en politisk handling til italienernes beste, og det var både jeg og et flertall av deres velgere overbevist om.»

Venstresiden reagerte med indignasjon på immunitets­komiteens beslutning, og flere senatorer demonstrerte mot den med slagord som «for en skam» og anklager om at M5S ikke opptrer i samsvar med erklærte prinsipper.

«Vi er svært bekymret», sier Simona Malpezzi, «for at et blogg­demokrati beseirer det parlamentariske demokratiet».

Det er ikke gitt at det italienske folket deler den bekymringen.

M5S-senator Michele Giarrusso provoserte demonstrantene ved å gjøre narr av dem med en gest der han glisende imiterte at han var iført håndjern. Både Luigi Di Maio og Beppe Grillo beklaget siden Giarrussos oppførsel.

Senatet må treffe en endelig beslutning om saken i plenum med en åpen avstemning innen 30 dager. Utfallet skal normalt bli i samsvar med innstillingen, men lite har vært normalt med dette rettslige etterspillet etter «Diciotti»-affæren.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.