Nytt

Foto: Facebook.

Senatet i det italienske parlamentet har med 237 mot 61 stemmer onsdag kveld definitivt avvist begjæringen fra spesialdomstolen for statsråder om adgang til straffeforfølgelse av innenriksminister Matteo Salvini for hans håndtering av «Diciotti»-affæren, hvor migranter i flere dager ble forhindret fra ilandstigning i Italia.

Dermed er et i alle fall foreløpig punktum satt for den rettslige aktivismen som er blitt igangsatt mot Salvini på grunn av hans og regjeringens harde linje i migrasjonspolitikken.

Påtalemyndigheten som hadde innledet etterforskning av Salvini etter anklager om frihetsberøvelse og maktmisbruk, anbefalte selv at rettsforfølgelsen ble droppet med den begrunnelse at det handlet om et politisk valg fra regjeringens side som det ikke er domstolenes kompetanse å etterprøve. Spesialdomstolen gikk likevel videre med saken, inntil Senatet satte foten ned i går.

La Stampa skriver at Salvini forsvarte seg under Senatets behandling av saken blant annet ved å si at det han har gjort og vil fortsette å gjøre, er å forsvare sine egne barns sikkerhet.

Det var knyttet en viss usikkerhet til utfallet av avstemningen, fordi det har vært litt frem og tilbake med forventningene til hvordan Femstjernersbevegelsen, som var tungen på vektskålen i saken, ville stemme.

Til slutt var det kun tre av senatorene til Legas koalisjonspartner som besluttet å stemme i Salvinis disfavør. Et flertall hos Fem stjerner foretrakk å beskytte regjeringssamarbeidet. Og kanskje ville det ha tatt seg dårlig ut å gi Salvini rettslige problemer på grunn av migrasjonspolitikken samme dag som det ble begått et migrasjonspolitisk motivert terrorangrep i Milano.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.