Gjesteskribent

Hvem står bak Marrakesh-pakten? Det er FN, kuppet av globalister og støttet av de ca. 50 muslimske land som blokk-voterer verdens-organisasjonens general-forsamlinger; samt opplagt og systematisk fremmer global immigrasjon. Vel å merke ikke til seg selv, men til alle andre land – og først og fremst for å fremme sitt ideologiske, erklærte og overordnede mål, islam. Neppe hverken Høyre- eller Venstre-ekstremister ønsker i virkeligheten Kalifatet til Norge. Så hvem da – sentrums-ekstremister?

Vi har vår grunnlov. Ingen udemokratiske krefter ei heller statsministeren skal kunne påtvinge oss FN-inspirerte regler om innvandring, hvilket Marrakesh-avtalen utvilsomt er et innledende, farlig og energisk forsøk på. Blankt avvis unødig slikt, som kommer fra diktatoriske og til dels skjulte og over-nasjonale krefter. Dersom noen påstår at masse-innvandring er positivt og fordelaktig for alle, er det selvfølgelig ren løgn. Og allerede vet vi, at med immigrasjons-avtalen først på plass, er det neste fra dette nå utdaterte FN-systemet en asyl-avtale oss på vei. 

At Stortinget i plenum og full offentlighet ikke vil diskutere realitetene mht dagens og landets reelle utfordringer, er generelt feigt unnvikende, ja nasjonalt skremmende – et regelrett kollektivt landssvik etter min mening. Så hvorfor betaler vi politikerne for å motarbeide og/eller å villede oss, folket? Vi mange, som hverken er, ei heller ønsker oss underlagt hverken EU eller FN. Hva slags norsk skinn-demokrati er dette? Og hvor er dagspressen, som bevisst med vitende vilje skjender oss nasjonalt, realitetene tildekkende? Og hva er det som «helliger» denne deres uforklarlige og unasjonale uærlighet? Ønskes vi virkelig svenske tilstander, eller de franske borgerkrig-lignende, som nå er å skimte?

Under tysk okkupasjon snakket vi om Quislingene. Hvor er forskjellen når hjemmefronten og fedrelands-heltene fra den gang er glemt, og sentrums-ekstremistene regjerer? Hva dessverre  kan vi verdikonservative oss ellers konstatere, i denne flerkulturelle og herlige Vi-tidsalderen, enn oss ut-manøvrert og/eller utgått på dato. Når vårt UD sågar kan velge side med EU i dets erklærte kamp mot nasjonal-statene i Europa? Les kronikken 29/11/18 fra Christian Skaug på document.no med tittelen: «Nasjonalisme betyr krig, sier EU-kommissær – med Norge som vertskap». Har statsministeren mistet kontroll med troppene?

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!